Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajaluottojen tarjontaan enemmän ammattitaitoa ja vastuullisuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2010 7.48
Tiedote -

Hallitus esittää, että kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistettaisiin kokonaan. Esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n kulutusluottodirektiivi ja ajantasaistettaisiin lainsäädäntö vastaamaan luottomarkkinoilla tapahtuneita muutoksia. Luotonantajat velvoitettaisiin rekisteröitymään ja noudattamaan hyvää luotonantotapaa.

Hallitus hyväksyi esityksen ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle tänään pidettävässä tasavallan presidentin esittelyssä.

Esityksen mukaan luotonantajan olisi annettava kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä keskeiset luottoa sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat tiedot vakiolomakkeella. Asuntoluotoissa tiedot voitaisiin antaa muullakin pysyvällä tavalla. Lomakkeen avulla helpotettaisiin eri luotonantajien tarjoamien luottojen vertailua.

Lakiin lisättäisiin myös säännökset hyvästä luotonantotavasta. Luotonantajan tulisi toimia vastuullisesti ja avoimesti sekä kuluttajan etu huomioon ottaen niin luottoa markkinoitaessa, luottosopimusta tehtäessä kuin mahdollisia ongelmia selvitettäessä.

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön soveltamisala säilyisi Suomessa edelleen laajana. Toisin kuin direktiivin säännökset, se kattaisi myös esimerkiksi asuntoluotot ja alle 200 euron luotot. Nykyinen kulutusluoton käsite korvattaisiin käsitteellä kuluttajaluotto, sillä nykyinen käsite on omiaan antamaan harhaanjohtavan kuvan siitä, etteivät esimerkiksi asuntoluotot kuuluisi lainsäädännön soveltamisalaan.

Kuluttajaluottoja saisi tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Uuden rekisteröintivelvoitteen piiriin tulisivat muun muassa pikaluottoyritykset, rahoitusyhtiöt sekä postimyyntiyritysten ja verkkokauppojen yhteydessä toimivat luotonantajat. Sen sijaan rekisteröintivelvoite ei koskisi luottolaitoksia eikä muita luotonantajia, joilta jo nykyisin edellytetään toimilupaa tai rekisteröintiä, eikä myöskään yrityksiä, jotka tarjoavat luottoja vain myymiensä tuotteiden ostamista varten, esimerkiksi osamaksukaupan yhteydessä.

Rekisteriin hyväksyttäisiin vain toimijat, jotka ovat luotettavia ja joilla on riittävä ammattitaito luottotoiminnan harjoittamiseen. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jos luotonantaja toimii vastoin hyvää luotonantotapaa tai ei noudata lakia, aluehallintovirasto voisi käyttää pakkokeinoja, esim. vakavissa laiminlyönneissä kieltää toiminnan määräajaksi tai poistaa luotonantajan rekisteristä.


Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 09 1606 7514
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax hallitus
Sivun alkuun