Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajansuojasäännösten noudattamista EU:ssa halutaan parantaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2018 13.50
Tiedote

Kuluttajansuojasäännösten noudattamista EU:ssa halutaan parantaa. Samalla tavoitteena on nykyaikaistaa eräitä säännöksiä ja poistaa yrityksille aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia. Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle tiedoksi komission huhtikuussa tekemän ehdotuksen direktiiviksi, joka koskee neljään EU:n kuluttajansuojadirektiiviin sisältyvien säännösten muuttamista.

Muutettavaksi ehdotetut direktiivit koskevat mm. kuluttajan oikeuksia etä- ja kotimyynnissä, markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa, kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja sekä kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamista.

Muutettavaksi ehdotettuihin direktiiveihin lisättäisiin nykyistä tarkempia säännöksiä säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista. Uudet seuraamussäännökset täydentäisivät hiljattain annettua kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskevaa EU:n asetusta, jonka soveltaminen alkaa tammikuussa 2020. Erityisesti tavoitteena on luoda aiempaa tehokkaammat, oikeussuhteisemmat ja varoittavammat seuraamukset laajamittaisiin rajat ylittäviin rikkomuksiin. Lisäksi ehdotetaan parannettavaksi kuluttajan mahdollisuutta saada hyvitys rikottaessa markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa koskevia säännöksiä.

Ehdotuksella poistettaisiin myös kuluttajansuojadirektiiveissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia muun muassa parantamalla verkossa toimivien markkinapaikkojen läpinäkyvyyttä kuluttajien kannalta, täsmentämällä digitaalisia sisältöjä ja digitaalisia palveluja koskevia säännöksiä sekä muuttamalla kuluttajan peruuttamisoikeutta etä- ja kotimyynnissä koskevia säännöksiä.

Direktiiviehdotus on osa Kuluttajat vahvempaan asemaan –toimenpidepakettia. Asian käsittely on alkanut neuvoston kuluttajansuoja- ja kuluttajavalistustyöryhmässä huhtikuussa.  

Valtioneuvosto tukee pyrkimystä parantaa EU:n kuluttajansuojasäännösten noudattamista ja säännösten tarkkaan kohdennettua päivittämistä. Valtioneuvosto pyrkii neuvotteluissa varmistamaan erityisesti sen, että säädettävät seuraamukset ovat tarkkarajaisia, täsmällisiä ja oikeasuhtaisia.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Antti Leinonen, puh. 02951 50264, sähköposti: [email protected], ja

lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266 (paikalla 25.5.), sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun