Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Iakttagandet av konsumentskyddsregleringen ska förbättras inom EU

Justitieministeriet
24.5.2018 13.50
Pressmeddelande

Iakttagandet av konsumentskyddregleringen ska förbättras inom EU. Målet är också att modernisera bestämmelserna och minska företagens onödiga kostnader. Statsrådet har sänt till riksdagen det förslag till direktiv om ändring av vissa bestämmelser i fyra EU-direktiv om konsumentskydd kommissionen lade fram i april.

Direktiven som enligt förslaget ska ändras gäller bland annat konsumentens rättigheter vid distans- och hemförsäljning, marknadsföring och förfaranden i kundrelationer, oskäliga villkor i konsumentavtal samt prismärkning av varor som erbjuds konsumenter.   

I direktiven föreslås mer exakta bestämmelser om påföljderna för överträdelser av bestämmelserna. De nya bestämmelserna om påföljder ska komplettera bestämmelserna i EU-förordningen om samarbete mellan de nationella konsumentskyddsmyndigheterna som ska tillämpas från och med januari 2020. Målet är särskilt att införa mer effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för utbredda gränsöverskridande överträdelser. Avsikten är också att förbättra konsumentens möjligheter att få gottgörelse vid överträdelse av bestämmelserna om marknadsföring och förfaranden vid kundrelationer.

Förslaget syftar dessutom till att stryka de brister och inkonsekvenser som har upptäckts i lagstiftningen bland annat genom att öka transparensen för konsumenter på e-marknadsplatser, precisera bestämmelserna om digitalt innehåll och digitala tjänster samt ändra bestämmelserna om konsumentens ångerrätt vid distans- och hemförsäljning.

Direktivförslaget är en del av åtgärdspaketet ”En ny giv för konsumenterna”. Behandlingen av ärendet inleddes i rådets arbetsgrupp för konsumentskydd och konsumentupplysning i april.  

Statsrådet stödjer strävan att förbättra efterlevnaden av EU:s konsumentskyddsregler och en klart avgränsad uppdatering av bestämmelserna. I förhandlingarna vill statsrådet speciellt se till att påföljderna är tillräckligt exakta, noga avgränsade och proportionella.  

Ytterligare information:

Antti Leinonen, avdelningschef, tfn 02951 50264, e-post: [email protected], och

Katri Kummoinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50266 (på plats 25.5.), e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen