Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua halutaan tehostaa EU:n alueella

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2012 12.00
Tiedote -

EU:n jäsenvaltioille esitetään velvollisuutta varmistaa, että niiden alueella on käytettävissä kuluttajariidoissa laadukkaita vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä. Näissä tuomioistuimen ulkopuolisissa riidanratkaisuelimissä tulee voida käsitellä kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitoja, jotka liittyvät tavaroiden tai palvelujen kauppaan.

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle asiaa koskevan direktiivi- ja asetusehdotuksen. Niiden tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja kuluttajansuojaa EU-alueella. Ehdotetut säännökset koskisivat niin kotimaisia kuin valtioiden rajat ylittäviä kuluttajariitoja.

Kunkin jäsenvaltion nimeämän riidanratkaisuelimen tulee täyttää minimilaatuvaatimukset. Sekä kuluttajalla että elinkeinonharjoittajalla tulee olla mahdollisuus tehdä valitus vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen. Viranomaisilla ja elinkeinonharjoittajilla olisi velvollisuus antaa kuluttajille tietoa vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä.

Komissio perustaisi verkkoon asiointipisteen, jonka kautta kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat toimittaa valituksensa sähköisesti rajat ylittävään verkkokauppaan liittyvissä riidoissa. Asiointipisteessä voisi asioida maksuttomasti kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

EU:ssa toimii nykyisin noin 750 vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä. Suomessa niitä ovat mm. kuluttajariitalautakunta, Pankkilautakunta, Vakuutuslautakunta ja Arvopaperilautakunta.

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotuksiin myönteisesti ja pitää hyvänä sitä, että EU:ssa parannetaan kuluttajien mahdollisuuksia viedä asia vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi. Suomi pyrkii siihen, että EU:n laajuinen uudistus toteutettaisiin hyödyntämällä mahdollisimman pitkälle nykyisiä kansallisia järjestelmiä ja vakiintuneita toimintatapoja. Suomessa esim. kuluttajariitalautakunta ja Vakuutuslautakunta ovat olleet kuluttajien käytettävissä jo 1970-luvulta lähtien.

Valtioneuvosto pyrkii neuvotteluissa vähentämään ehdotuksista yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kuten esimerkiksi laajoja tiedonantovelvoitteita. Lisäksi pyritään varmistamaan, että riidanratkaisuelimille varataan valitusten käsittelyyn riittävästi aikaa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Hanna-Mari Kotivuori, puh. 09 1606 7646
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun