Hyppää sisältöön
Media

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksiin esitetään kiristyksiä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2018 13.38
Tiedote

Hallitus esittää rikoslakiin uutta säännöstä törkeästä lapsenraiskauksesta. Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta ehdotetaan korotettavaksi.

Muutosten tavoitteena on ankaroittaa vakavimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja sitä kautta ehkäistä näitä rikoksia.

Törkeästä lapsenraiskauksesta rangaistaisiin sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Säännöksellä muodostettaisiin yksi rikos koskemaan tapauksia, joissa nykyisin tuomitaan kahdesta eri rikoksesta. Tämä selkeyttäisi oikeuskäytäntöä ja voisi yhtenäistää rangaistuskäytäntöä.

Säännöksen lähtökohtana on, että lapsi ei voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa. Törkeää lapsenraiskausta koskevaa säännöstä sovellettaisiin väkivaltaa käyttäen tehtyjen raiskausten lisäksi myös tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään taikka muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Esitetty säännös koskisi pääsääntöisesti alle 16-vuotiaita uhreja.

Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4 - 12 vuotta vankeutta, mikä merkitsisi vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdella vuodella. Enimmäisrangaistus vastaisi taposta säädettyä enimmäisrangaistusta.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Jatkossa voitaisiin arvioida nykyistä ankarammin vakavimpia tekoja, jotka eivät kuitenkaan täytä lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä.

Esitys on osa oikeusministeri Antti Häkkäsen lainsäädäntöpakettia rangaistuspolitiikan kiristämiseksi.

- Lapsia on suojeltava väkivallalta kaikin mahdollisin keinoin. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia on syytä kiristää. Muutos parantaisi mahdollisuuksia suhteuttaa rangaistus teon vahingollisuuteen. Rangaistusten koventaminen korostaa lasten ruumiillisen koskemattomuuden merkitystä, ministeri Häkkänen sanoo.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun