Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Straffen för sexualbrott mot barn föreslås skärpas

Justitieministeriet
25.10.2018 13.38
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det till strafflagen fogas en ny bestämmelse om grov våldtäkt mot barn. Också maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn föreslås höjas.

Syftet med ändringarna är att straffen för grova sexualbrott mot barn ska bli strängare och därmed att dessa brott ska förebyggas.

Den som genom en och samma gärning gör sig skyldig till grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn ska dömas till straff för grov våldtäkt av barn. Bestämmelsen innebär att gärningsmannen i framtiden döms för ett och samma brott i ett sådant fall där man för närvarande dömer ut straff för två olika brott. Detta skapar tydligare rättspraxis och kan också leda till enhetligare straffpraxis.

Utgångspunkten är att ett barn aldrig kan ge ett giltigt samtycke till samlag med en vuxen. Bestämmelsen om grov våldtäkt av barn tillämpas förutom på våldtäkter där man har använt våld även på fall där barnet inte kan försvara sig eller inte förmår utforma eller uttrycka sin vilja. Den föreslagna bestämmelsen ska i regel gälla offer som är under 16 år.

Straffskalan ska vara 4–12 år fängelse, vilket betyder att minimistraffet höjs med två år. Maximistraffet är då på samma nivå som maximistraffet för dråp.

Maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn ska höjas från nuvarande fyra till sex år i fängelse. I fortsättningen ska det bli möjligt att döma ut hårdare straff för de allvarligaste gärningarna, som inte fyller rekvisitet för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Förslaget är en del av justitieminister Antti Häkkänens lagstiftningspaket för att skärpa straffen.

- Vi måste göra allt vi kan för att skydda barn mot våld. Det är befogat att skärpa straffen för sexualbrott mot barn. Ändringen skulle ge bättre möjligheter att väga straffet mot gärningens skadlighet. Hårdare straff framhäver betydelsen av att skydda barns fysiska integritet, säger minister Häkkänen.

Ytterligare upplysningar: Ville Hinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50165, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen