Hyppää sisältöön
Media

Lausuntotiivistelmä valmis luonnoksesta Oikeushallinnon erityisviranomaisten virastosta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2022 14.35
Uutinen

Lausuntotiivistelmä luonnoksesta hallituksen esitykseksi oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi on valmistunut. Lausuntokierros järjestettiin 20.12.2021– 4.2.2022. Oikeusministeriö sai luonnoksesta 27 lausuntoa.

Esityksen tavoitteet saivat kannatusta lähes kaikilta lausunnonantajilta. Tavoitteena on siirtää pienet ja pienehköt itsenäiset viranomaiset pois oikeusministeriön yhteydestä ja vahvistaa niiden hallinto- ja tukipalveluja.

Suuri osa kannatti ehdotettua organisaatiota eli 11 viranomaisen kokoamista yhteen virastoon ja yhteisen hallintopalveluyksikön perustamista. Ehdotetun virastomallin nähtiin parantavan erityisviranomaisten riippumattomuutta ministeriöstä. Lausunnoissa kuitenkin painotettiin, että hallinnon tukipalveluja ei tule rahoittaa erityisviranomaisten lakisääteisestä toiminnasta.

Lausuntopalaute arvioidaan ja otetaan huomioon jatkovalmistelussa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2022, mikäli hankkeen edellyttämä kehysrahoitus varmistuu.

Lisätietoja: 
osastopäällikkö Tapio Laamanen, p. 0295 150 290, [email protected]
hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456, [email protected]

Lausuntotiivistelmä

Sivun alkuun