Hyppää sisältöön
Media

Liiketoimintakieltoa tehostetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2017 13.32
Tiedote

Liiketoimintakieltoa koskevan lain soveltamisala laajenee ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 15. tammikuuta 2018.

Nykyisin liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vain liiketoimintaa harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja. Liike- ja ammattitoiminnan harjoittajien kohtelun yhdenmukaistaminen perustuu muun muassa siihen, että vastaavanlainen uudistus on aiemmin tehty kirjanpitolakiin.

Lakia uudistetaan myös niin, että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei jatkossa voi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyöminen, jos laiminlyönti johtuu pelkästään maksukyvyttömyydestä eli yritystoiminnan muuttumisesta kannattamattomaksi.  

Syyttäjän lisäksi myös mm. vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisille annetaan oikeus pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa poliisilta tai tulliviranomaiselta. Oikeus tutkintapyynnön tekemiseen annetaan myös konkurssipesän hoitajalle. Tutkinta koskee tilanteita, joissa on kyse liiketoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä, mutta joissa ei ole syyllistytty rikolliseen menettelyyn.

Lisäksi laajennetaan esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän oikeutta saada tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista.

Muutoksilla parannetaan viranomaisten mahdollisuuksia osaltaan puuttua elinkeinotoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisiin laiminlyönteihin. Uudistukset liittyvät harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun