Hyppää sisältöön
Media

Lievät pahoinpitelyt virallisen syytteen alaisiksi vuoden 2011 alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2010 11.00
Tiedote -

Lievät pahoinpitelyt siirtyvät ensi vuoden alusta virallisen syytteen alaisiksi silloin, kun ne kohdistuvat alaikäiseen, tekijälle läheiseen henkilöön tai henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään. Muutos parantaa uhrien asemaa ja osoittaa entistä selvemmin, ettei lieväkään väkivalta ole hyväksyttävää.

Tähän asti rankaiseminen lievästä pahoinpitelystä on edellyttänyt, että uhri vaatii tekijälle rangaistusta. Jatkossa esitutkinnan käynnistäminen ja tekijän saattaminen vastuuseen eivät ole enää riippuvaista uhrin tahdosta. Poliisille tulee myös velvoite selvittää tapahtumainkulkua esimerkiksi kotihälytyksen yhteydessä nykyistä laajemmin.

Virallisen syytteen alaisiksi tulevat avio- tai avopuolisoon kohdistuneet lievät pahoinpitelyt. Sama koskee rekisteröidyn parisuhteen osapuolia. Suhde voi olla läheinen, vaikka osapuolet ovat jo eronneet. Virallisen syytteen alaiseksi tulevat myös vanhempiin, isovanhempiin ja sisaruksiin kohdistuneet lievät pahoinpitelyt.

Jatkossa lievä pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen myös, jos se kohdistuu alle 18-vuotiaaseen. Tekijän olleessa nuori rangaistus voidaan kuitenkin laissa jo olevien säännösten mukaan jättää harkinnan mukaan määräämättä.

Syyteoikeus muuttuu myös silloin, jos työntekijä joutuu työtehtävissään lievän pahoinpitelyn kohteeksi. Virallisen syytteen alaiseksi tulee lievä pahoinpitely, joka kohdistuu henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi joko työpaikalla tai esimerkiksi hoivatyössä asiakkaan kotona. Eduskunta tarkensi lakia siten, että virallinen syyttäjä saa nostaa syytteen lievästä pahoinpitelystä vain silloin, kun rikoksentekijä ei kuulu työpaikan henkilöstöön. Työntekijöiden keskinäinen lievä väkivalta ei siis ole virallisen syytteen alainen rikos.

Lievää vakavammat pahoinpitelyt ovat jo nykyisin virallisen syytteen alaisia rikoksia, samoin julkista valtaa käyttäviin virkamiehiin, esimerkiksi poliiseihin kohdistuva väkivalta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, puh. (09) 1606 7653
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun