Hoppa till innehåll
Media

Lindrig misshandel ska höra under allmänt åtal från och med ingången av år 2011

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2010 11.00
Pressmeddelande -

Lindrig misshandel som riktar sig mot en minderårig, en närstående person eller en person som utför sina arbetsuppgifter ska höra under allmänt åtal från och med ingången av nästa år. Reformen förbättrar ställningen av dessa offer samt tydligt uttrycker att även lindrigt våld är klandervärt.

För att kunna döma ut ett straff för lindrig misshandel har det hittills krävts att offret yrkar på straff för förövaren. I fortsättningen är inledandet av förundersökningen och ställandet av gärningsmannen till svars inte längre beroende av offrets vilja. Polisen blir också skyldig att göra en mer omfattande utredning av händelseförloppet än för närvarande till exempel i samband med polisbesök i hemmen.

Lindrig misshandel som riktar sig mot gärningsmannens make eller sambo hör i fortsättningen under allmänt åtal. Samma gäller parterna i ett registrerat partnerskap. Även partner som redan har skilt sig kan anses ha en nära relation. Också lindrig misshandel som riktar sig mot föräldrar samt far- och morföräldrar och syskon ska höra under allmänt åtal.

I fortsättningen hör lindrig misshandel alltid under allmänt åtal, om den har riktat sig mot en person som är yngre än 18 år. När förövaren är ung, är det dock möjligt att enligt prövning avstå från att döma ut ett straff genom att tillämpa de redan gällande bestämmelserna.

Åtalsrätt ändras också i de fall då lindrig misshandel riktas mot en arbetstagare när han eller hon utför sina arbetsuppgifter. Lindrig misshandel av en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgifter antingen på arbetsplatsen eller hemma hos en kund i en vårdsituation ska höra under allmänt åtal. Riksdagen preciserade lagen på så sätt att åklagaren får väcka åtal för lindrig misshandel endast när gärningsmannen inte hör till arbetsplatsens personal. Lindrigt våld mellan arbetstagarna ska således inte höra under allmänt åtal.

Allvarligare än lindrig misshandel hör redan nu under allmänt åtal. Också våld som riktar sig mot tjänstemän som utövar offentlig makt, såsom poliser, är redan nu brott som lyder under allmänt åtal.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Matti Marttunen, tfn 09 1606 7653
e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen