Hyppää sisältöön
Media

Luonnonsuojelurikoksia koskeviin säännöksiin tarkistuksia vuodenvaihteessa - törkeä luonnonsuojelurikos lakiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2015 14.08
Tiedote
Luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskeviin säännöksiin tulee muutoksia vuoden 2016 alusta. Tasavallan presidentin tänään 30.12. vahvistamien lainmuutosten tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otetaan jatkossa aiempaa paremmin huomioon rikosten luonne talousrikoksina ja että niistä määrättävät seuraamukset vastaavat paremmin rikosten moitittavuutta.

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Aiemmin laissa ei luonnonsuojelurikoksesta ollut tätä tekomuotoa. Rikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Törkeää ympäristön turmelemista koskevaa säännöstä on muutettu siten, että teon törkeyden arviointiperusteet ilmentävät aiempaa paremmin velvoitteiden laiminlyönnin ja taloudellisen hyödyn tavoittelun laajuutta. Ympäristön turmeleminen voidaan jatkossa arvioida törkeäksi, jos teko on erityisen suunnitelmallinen tai sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Ympäristön turmelemisrikos on usein luonteeltaan talousrikos, jossa rikoksentekijä yrittää saavuttaa taloudellista hyötyä lainsäädännössä asetettuja velvoitteita laiminlyömällä.

Luonnonsuojelurikoksista on tähän asti voitu tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165

Sivun alkuun