Hyppää sisältöön
Media

Luottojen korkokatto laajenee ja tiukkenee syyskuussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2019 11.37
Tiedote

Pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskeva lainsäädäntö muuttuu syyskuussa. Uudistuksen seurauksena korkokatto laajenee koskemaan valtaosaa kuluttajaluottoja.

Sääntelyn ulkopuolelle jäävät vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä liikennevälineiden, kuten autojen, osamaksukauppa. 

Samalla hintasääntelymalli muuttuu luoton todelliseen vuosikorkoon sidotusta mallista erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Jatkossa luoton koron yläraja on 20 prosenttia. Lisäksi rajoitetaan erikseen oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Niin ikään oikeutta periä kuluttajalta kuluja maksuajan pidentämisestä rajoitetaan.

Muutosten tarkoituksena on kohtuullistaa tarjolla olevien kuluttajaluottojen hinnoittelua, vähentää kuluttajaluotoista aiheutuvia velkaongelmia ja helpottaa lain noudattamisen valvontaa. Myös kuluttaja pystyy itse jatkossa paremmin arvioimaan, noudattaako luotonantaja tai luotonvälittäjä lakia.

Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saa periä korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan. Tältä osin tarkoituksena on tehostaa sääntelyn noudattamista.

Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen sisältyy kuusi eduskunnan lausumaa, jotka liittyvät muun muassa Finanssivalvonnan toimivaltuuksien laajentamiseen ja siihen, että uudistuksen vaikutuksia tulee seurata tarkoin.

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki huomenna perjantaina.  

Lisätiedot: lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, puh. 0295 150 554, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun