Hoppa till innehåll
Media

Räntetaket för krediter utvidgas och skärps i september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2019 11.37
Pressmeddelande

Lagstiftningen om snabblån och andra konsumentkrediter ändras i september. Till följd av ändringen ska bestämmelserna om räntetak utvidgas till att gälla största delen av konsumentkrediterna.

Utanför regleringen lämnas enbart sådana bostadskrediter där bostaden eller annan egendom har ställts som säkerhet samt köp av trafikmedel, såsom bil, på avbetalning. 

Samtidigt ändras prisregleringsmodellen från en modell som är bunden till den effektiva räntan för krediten till en modell som separat reglerar räntan och andra kreditkostnader. I framtiden är den övre gränsen för krediträntan 20 procent. Dessutom ska rätten att ta ut andra kreditkostnader än ränta av konsumenten begränsas separat. Likaså begränsas rätten att ta ut kostnader av konsumenten för förlängning av betalningstiden.

Målet med ändringarna är att skapa en skäligare prissättning av de konsumentkrediter som bjuds ut, minska de skuldproblem som orsakas av konsumentkrediter och underlätta tillsynen över att lagen följs. Det blir också lättare för konsumenten att i framtiden själv bedöma om kreditgivaren eller kreditförmedlaren följer lagen.

Om en kreditgivare eller kreditförmedlare bryter mot de bestämmelser som gäller räntetaket eller kreditkostnadstaket, ska ingen ränta eller andra kreditkostnader få tas ut av konsumenten. Till denna del är avsikten att effektivisera efterlevnaden av bestämmelserna.

I riksdagens svar på regeringens proposition ingår sex uttalanden av riksdagen, vilka bl.a. hänför sig till utvidgandet av Finansinspektionens befogenheter och till att konsekvenserna av ändringarna bör följas upp noga.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen.  

Mer information: Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen