Hyppää sisältöön
Media

Luottotietolain ja maksupalvelulain säännöksiä henkilötietojen käsittelystä uudistetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2020 11.57
Uutinen

Oikeusministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa luottotietolakiin ja maksupalvelulakiin ehdotetaan tehtäviksi Euroopan unionin yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat lainmuutokset. Tavoitteena on selkiyttää lakien suhdetta tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalakiin sekä samalla vahvistaa kansalaisten henkilötietojen suojaa ja oikeusturvaa.

Luottotietolaista ehdotetaan poistettavaksi henkilötietojen käsittelyä ja sen valvontaa koskevat säännökset, jotka ovat päällekkäisiä tietosuoja-asetuksen kanssa. Luottotietotoiminnan yleistä valvontaa koskeva sääntely säilyy laissa. Luottokelpoisuusarviointeja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin siten, että rekisteröidyn yksityiselämän ja henkilötietojen suoja vahvistuu. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat on tarkoitus arvioida erikseen.

Maksupalvelulain asiakashäiriörekistereihin liittyvät säännökset ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja maksulaitoslain vastaavien säännösten kanssa. Asiakashäiriörekistereitä koskeva sääntely olisi muutosten myötä aiempaa tarkkarajaisempaa. Käytännössä muutokset tarkoittaisivat sitä, että asiakashäiriörekistereitä koskevat säännökset olisivat samansisältöiset riippumatta siitä, minkälainen maksupalveluntarjoaja on kyseessä.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, puh. 02951 50071, [email protected]
Erityisasiantuntija Jassi Saurio, puh. 02951 50235, [email protected]

Sivun alkuun