Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmelserna om behandling av personuppgifter i kreditupplysningslagen och betaltjänstlagen revideras

Justitieministeriet
14.5.2020 11.57
Nyhet

Justitieministeriet har i dag sänt på remiss ett utkast till en regeringsproposition där det föreslås att de lagändringar som följer av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning ska göras i kreditupplysningslagen och betaltjänstlagen. Målet är att förtydliga lagarnas förhållande till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen och samtidigt stärka skyddet för medborgarnas personuppgifter och rättssäkerhet.

Ur kreditupplysningslagen stryks enligt förslaget sådana bestämmelser om behandling av personuppgifter och om tillsyn över behandlingen som överlappar bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Bestämmelserna om allmän tillsyn över kreditupplysningsverksamheten kvarstår i lagen. Bestämmelserna om bedömning av kreditvärdighet preciseras så att skyddet för den registrerades privatliv och personuppgifter stärks. Avsikten är att lagringstiderna för uppgifter om betalningsstörning ska bedömas separat.

Det föreslås att betaltjänstlagens bestämmelser om kundanmärkningsregister harmoniseras med motsvarande bestämmelser i kreditinstitutslagen och lagen om betalningsinstitut. I och med ändringarna blir bestämmelserna om kundanmärkningsregister noggrannare avgränsade än tidigare. I praktiken innebär ändringarna att bestämmelserna om kundanmärkningsregister har samma innehåll oberoende av betaltjänstleverantör.

Mer information:
Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]
Jassi Saurio, specialsakkunnig, tfn 0295 150 235, [email protected]

Tillbaka till toppen