Hyppää sisältöön
Media

Pellonvuokrauksen enimmäisvuokra-aikaan ehdotetaan pidennystä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2010 8.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia maanvuokralakiin. Pellonvuokrauksen enimmäisvuokra-aikaa pidennettäisiin kymmenellä vuodella. Samalla lakiin ehdotetaan uusia säännöksiä, joilla selkeytettäisiin ja parannettaisiin vuokralaisen asemaa mm. tilanteissa, joissa vuokranantaja rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja.

Maatalousmaan vuokrauksessa enimmäisaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 10 vuodesta 20 vuoteen. Pitkät vuokrasopimukset helpottaisivat maatalouselinkeinon pitkäjänteistä harjoittamista ja mahdollistaisivat nykyistä laajemmin maatalous- ja ympäristötukien myöntämisen vuokramaille. Pidemmillä vuokrasopimuksilla myös kannustettaisiin vuokralaisia tekemään peltojen perusparannuksia, jolloin pellot pysyisivät hyvässä kunnossa ja tuottaisivat hyvin.

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset siitä, että vuokralainen voi purkaa maanvuokrasopimuksen, jos vuokranantaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Sopimuksen purkamiseen voi oikeuttaa esimerkiksi se, että vuokralainen ei saa vuokra-aluetta hallintaansa sovittuna aikana tai että vuokra-alue ei ole sopimuksen mukaisessa kunnossa.

Vuokralaiselle ehdotetaan myös mahdollisuutta hakea tietyissä tilanteissa tuomioistuimelta lupaa irtisanoa määräaikainen vuokrasopimus tai siirtää se toiselle. Tällä pyritään turvaamaan vuokralaisen asemaa erityisesti pitkissä pellonvuokrasopimuksissa, joissa saattaa syntyä kohtuuton tilanne, jos vuokraviljelijä esimerkiksi sairastuu eikä pysty enää jatkamaan maatalouselinkeinon harjoittamista.

Pellonvuokraus on yleistynyt, ja nykyisin jo kolmannes Suomen peltoalasta on vuokraviljelyksessä.

Työryhmän mietintöön liittyy kaksi eriävää mielipidettä.


Lisätiedot:

työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila (OM), puh. 09 1606 7719
työryhmän sihteeri, tutkija Sofia Rajamäki (OM), 09 1606 7673
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun