Hyppää sisältöön
Media

Pellonvuokrasopimusten kestoon esitetään pidennystä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2010 11.20
Tiedote -

Rakennetun viljelmän ja pellon vuokrausta koskevien sopimusten enimmäiskestoa ehdotetaan pidennettäväksi. Rakennettu viljelmä saataisiin vuokrata enintään 25 vuodeksi ja pelto enintään 20 vuodeksi. Enimmäisajat pitenisivät siten kymmenellä vuodella nykyisestä. Hallitus hyväksyi esityksen ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 17. syyskuuta.

Pitkät vuokrasopimukset helpottaisivat maatalouselinkeinon pitkäjänteistä harjoittamista ja kannustaisivat vuokralaisia tekemään peltojen perusparannuksia. Uudistuksen myötä tulisi myös nykyistä laajemmin mahdolliseksi maatalous- ja ympäristötukien myöntäminen vuokramaille.

Lakiin lisättäisiin säännökset vuokralaisen oikeudesta purkaa maanvuokrasopimus vuokranantajan sopimusrikkomuksen perusteella. Sopimuksen purkuun voisi olla oikeus esimerkiksi silloin, jos vuokralainen ei saa vuokra-aluetta hallintaansa sovittuna aikana tai vuokra-alue ei ole sopimuksen mukaisessa kunnossa.

Vuokralainen voisi tietyissä tilanteissa hakea tuomioistuimelta luvan irtisanoa määräaikainen vuokrasopimus tai siirtää se toiselle. Tällä turvattaisiin vuokralaisen asemaa erityisesti pitkissä pellonvuokrasopimuksissa, joissa saattaa syntyä kohtuuton tilanne, jos vuokraviljelijä esimerkiksi sairastuu eikä pysty enää jatkamaan maatalouselinkeinon harjoittamista.

Lisäksi ehdotetaan mahdollisuutta sopia, että rakennetun viljelmän tai pellon vuokrausta koskeva sopimus saadaan irtisanoa tai purkaa muullakin kuin laissa säädetyllä perusteella.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, puh. 09 1606 7719
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun