Hoppa till innehåll
Media

Maximitiden för jordlegoavtal ska förlängas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2010 11.20
Pressmeddelande -

Det föreslås att den längsta tid som avtal om lega av bebyggd brukningsdel och avtal om lega av jord för lantbruksändamål får gälla ska förlängas. Legotiden för lega av bebyggd brukningsdel ska få vara högst 25 år och för lega av jord för lantbruksändamål högst 20 år. Maximitiderna ska således förlängas med 10 år från de nuvarande legotiderna. Regeringen godkände propositionen och den ska överlämnas till riksdagen vid presidentföredragningen den 17 september.

Långa legoavtal ska förbättra legotagarnas möjligheter att bedriva långsiktig jordbruksnäringsverksamhet och sporra legotagarna att utföra grundliga förbättringar av åkermark. Reformen ska också möjliggöra att jordbruksstöd och miljöstöd kan beviljas för arrenderad jord i större utsträckning än för närvarande.

I lagen ska tas in bestämmelser om legotagarens rätt att häva ett legoavtal på basis av ett avtalsbrott från legogivarens sida. Legotagaren ska vara berättigad att häva ett avtal till exempel om legogivaren försummar att överlåta legoområdet till legotagaren vid avtalad tidpunkt eller om legoområdet vid överlåtelsetidpunkten inte är i det skick som avtalats.

Legotagaren ska i vissa särskilda situationer få ansöka hos domstol om tillstånd att säga upp ett tidsbestämt legoavtal eller överlåta det till någon annan. Genom detta ska man trygga legotagarens ställning särskilt vid långa avtalsförhållanden, där oskäliga situationer kan uppstå om legotagaren till exempel insjuknar och inte längre kan fortsätta med jordbruksnäringsverksamheten.

I fråga om lega av bebyggd brukningsdel och lega av jord för lantbruksändamål ska det också bli möjligt att komma överens om att legoavtalet får sägas upp eller hävas också på någon annan än en sådan grund som anges i lagen.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Tuomo Antila, tfn 09 1606 7719
e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen