Hyppää sisältöön
Media

Miksi vihapuheeseen ja viharikoksiin puuttuminen on tärkeää?

oikeusministeriö
Milla Aaltonen
Julkaisuajankohta 20.6.2022 13.11
Kolumni

Oikeusministeriön Osaavat-hanke aloittaa uuden kolumnisarjan, jossa avataan vihapuhetta ilmiönä, tarkastellaan vihapuheen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja tutustutaan vihapuheen vastaiseen työhön. Ensimmäisessä kirjoituksessa pohdimme, miksi vihapuheeseen ja viharikoksiin puuttuminen on tärkeää.

Vihapuhe kaventaa yhteiskunnallista keskustelua. Erityisesti se uhkaa vähemmistöjen ja naisten sananvapautta. Vakavimmillaan vihapuhe on toisten ihmisten ihmisarvon kieltämistä ja väkivallalla uhkaamista. Vihapuheella on myös selvä yhteys viharikoksiin.  

Viharikokset ja vihapuhe vaikuttavat kolmella eri tasolla. Viharikoksen uhriksi joutuminen aiheuttaa uhrille vakavia seurauksia, kuten pelkoa ja eristäytymistä muista. Vihapuheen kohteeksi joutuminen vaikuttaa muun muassa yleiseen turvallisuuden tunteeseen, psyykkiseen terveyteen ja viranomaisluottamukseen. 

Viharikokset eivät kohdistu vain yksilöön vaan koko siihen ryhmään, johon uhri kuuluu tai hänen oletetaan kuuluvan. Viharikos voi siis aiheuttaa pelkoa myös muissa. Seurauksena samaan ryhmään kuuluvat voivat eristäytyä ja pelätä liikkua kodin ulkopuolella. 

Vihapuheen laajuus ja normalisoituminen vaikuttavat kaikkiin yhteiskunnan jäseniin. Vihapuhe vaikuttaa muun muassa halukkuuteen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vihapuhe ja viharikokset heikentävät demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion perustaa vaikuttaessaan ihmisten osallisuuteen ja erilaisten mielipiteiden näkyvyyteen. 

Mitä ongelmalle pitäisi tehdä? 

Vihapuheen ja viharikosten vastaisessa työssä on tärkeää tunnistaa paremmin ilmiön yhteiskunnalliset vaikutukset ja laajuus. Vihapuhe vaikuttaa suoraan henkilöihin, jotka joutuvat sen kohteeksi, mutta uhrien tukemisen ja oikeuden saamisen lisäksi on aktiivisesti kehitettävä ennalta ehkäisevää työtä ja edistettävä yhdenvertaisuutta. Hyvässä yhteiskunnassa kaikki saavat tulla hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat ja ilmaista mielipiteensä ilman pelkoa. 

Vihapuheen vastaista työtä on viime vuosina tehostettu muun muassa kehittämällä lainvalvontaviranomaisten osaamista. Ennalta ehkäisevää työtä tekee laaja kirjo erilaisia viranomaisia, joiden osaaminen ja tietoisuus vihapuheesta kaipaa vahvistamista. Myös yhteistyön ja koordinaation kehittäminen on osa osaamisen vahvistamista.

Viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä kehitetään oikeusministeriön koordinoimassa Osaavat-hankkeessa, jonka tavoitteena on tehostaa viharikosten ja häirinnän vastaista työtä erityisesti eri alojen ammattilaisten osaamista kehittämällä. Hankkeessa muun muassa koulutetaan poliiseja ja koulutussektorin viranomaisia. Lisäksi suunnitellaan malli viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskukselle, ja testataan keskuksen toimintoja.

Viharikokset ja vihapuhe ovat ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistä toimintaa eri hallinnonaloilla ja päätöksenteon tasoilla. 

Kirjoittaja

Milla Aaltonen katsoo kameraan ja hymyilee. Hänellä on yllään mustavalkoinen paita. Taustalla näkyy kaupunkimaisema.

 

Milla Aaltonen työskentelee hankepäällikkönä oikeusministeriössä.
Sivun alkuun