Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson: Talousarvioesityksessä lisää määrärahoja tuomioistuimille ja syyttäjälle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2021 15.09
Tiedote

Hallitus antoi tänään esityksensä vuoden 2022 talousarvioesityksen täydentämisestä. Oikeusministeriön ja sen hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan lisäystä muun muassa käsittelyaikojen lyhentämiseen oikeudenhoidossa.

Talousarvion täydennyksillä turvataan sujuvaa oikeudenhoitoa

Syyteharkinnan ja tuomioistuinten käsittelyaikojen lyhentämiseksi ehdotetaan 3 milj. euron määrärahan korotusta. Tästä tuomioistuinten toimintamenoihin kohdistuu 2,55 milj. euroa ja syyttäjälaitoksen toimintamenoihin 450 000 euroa. 

- Hallitusohjelman tavoitteena on rikosvastuun toteuttaminen ja rikosten käsittelyajan nopeutuminen. Tiettyjen asiaryhmien osalta käsittelyn viipyminen aiheuttaa vakavaa haittaa oikeusturvan toteutumiselle. Olen tyytyväinen, että saamme nyt lisäresursointia syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroihin, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Lisärahoitusta esitetään myös näihin koronaviruspandemian aiheuttamiin lisätarpeisiin:

  • Yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin ehdotetaan 10 milj. euron korotusta. Menoarvion muutos aiheutuu tuomioistuimien koronaruuhkanpurun johdosta kasvaneista asiamääristä ja tämän aiheuttamista korvausmääristä.
  • Oikeusaputoimistojen määrärahoihin esitetään 500 000 euron lisäystä. Tällä katetaan koronapandemian aikana lisääntyneen maksuttoman puhelinneuvonnan myötä vähentyneitä asiakasmaksutuloja.

Hyvinvointialueille oma aloitejärjestelmä

Talousarvioesitykseen sisältyy myös 250 000 euron ehdotus hyvinvointialuealoitejärjestelmän toteuttamiseen. Hyvinvointialueella tulee olemaan mahdollisuus tehdä aloitteita alueen toimintaa koskevissa asioissa. 

Aloitteiden tekemistä tukeva tietojärjestelmä on tarkoitus yhdistää samaan demokratiaverkkopalveluiden kokonaisuuteen, johon kuuluvat muun muassa jo kansalaisten hyvin tuntemat kansalaisaloitepalvelu ja kuntalaisaloitepalvelu. Yhdistetyn sähköisen keräysjärjestelmän toivotaan lisäävän kansalaisten tietoisuutta ja mahdollisuuksia hyödyntää hyvinvointialuealoitetta.

Rahoitusta valmiuslain uudistamiseen 

Talousarvion täydennysesityksessä ehdotetaan rahoitusta valmiuslain uudistamiseen 300 000 euroa. Valmiuslaki on keskeinen osa suomalaisen kriisilainsäädännön kokonaisuutta. Valmiuslain uudistus on vaativa lainvalmistelukokonaisuus, joka koskettaa laajasti lähes kaikkia hallinnonaloja. 

Oikeusrekisterikeskukselle määrärahakohdennuksia tietojärjestelmien ja prosessien uudistamiseen

Talousarvion täydennysesityksessä esitetään talousarvion sisäisiä määrärahasiirtoja, joiden turvin Oikeusrekisterikeskus voisi aloittaa vuonna 2022 sakkorangaistusten ja maksuseuraamusten täytäntöönpanojärjestelmän uudistamishankkeen 1,7 milj. eurolla ja jatkaa oikeushallinnon käyttövaltuushallinnan kehittämishankkeen toteuttamista 0,9 milj. eurolla. 

Määräraha mahdollistaa täytäntöönpanojärjestelmän prosessien kehittämisen, kustannustehokkaamman ja häiriöttömän seuraamusten täytäntöönpanon sekä toiminnan nykyistä laajemman automatisoinnin. 

Oikeushallinnon käyttövaltuushallinnan kehittämishankkeen tavoitteena on puolestaan vähentää käyttövaltuushallinnan kuormittavuutta oikeushallinnon virastoille. Kehittämisellä yhtenäistetään käyttövaltuushallintaan liittyviä henkilöstöhallinnon prosesseja ja parannetaan edellytyksiä liittää uusia toimialasidonnaisia palveluja käyttövaltuushallintaan.

Täydentävä talousarvioesitys vuodelle 2022 käsitetiin valtioneuvoston istunnossa 18. marraskuuta 2021. Hallituksen esitys vuoden 2022 täydentäväksi talousarvioksi.

Valtioneuvoston tiedote

Lisätietoja: 
osastopäällikkö Tapio Laamanen, p. 0295 150 290, [email protected]
yksikön päällikkö Niina Puolusmäki, p. 02951 50119, [email protected]
erityisavustaja Maria Swanljung, p. 029 515 0023, [email protected]

Sivun alkuun