Hyppää sisältöön
Media

Ministerityöryhmä: maalittamisen vastainen työ käynnissä

oikeusministeriösisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2021 14.24
Tiedote

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä käsitteli pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman maalittamiseen puuttumiseen liittyvää kokonaisuutta.

OTT Mika Illman teki valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta joulukuussa valmistuneen selvityksen, jossa hän arvioi muun muassa maalittamisen erilliskriminalisoinnin tarpeellisuutta ja esitti useita toimenpide-ehdotuksia.

Oikeusministeriö toteuttaa vihapuheen ja viharikosten vastaisia hankkeita, joissa on toimia häirintää ja maalittamista vastaan. Valmisteilla on rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma, johon suunnitellaan vihapuheen vastaisia toimia. Oikeusministeriössä maalittamiseen liittyvät kysymykset huomioidaan myös muun muassa parhaillaan käynnissä olevan pakkokeinolain muutostarpeita tarkastelevan työryhmän työssä.

Sisäministeriön työryhmä julkisti helmikuussa selvityksen maalittamisesta. Se sisältää maalittamisen tilannekuvan ja ehdotukset uhrien paremmaksi suojelemiseksi ja yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi poliisin toiminnassa. Ministeriö on myös julkaissut poliisille ja sidosryhmille oppaan, jossa käydään läpi hyviä käytäntöjä vihatekojen tunnistamisessa ja ennalta estämisessä.

Eduskunnan käsittelyssä ovat oikeusministeriössä valmistellut hallituksen esitykset työtehtävissä saadun laittoman uhkauksen säätämisestä virallisen syytteen alaiseksi sekä sukupuolen huomioinnista rangaistuksen koventamisperusteissa.

Selvitys: Järjestelmällinen häirintä ja maalittaminen: Lainsäädännön arviointia 

Lisätietoja:

valtiosihteeri Malin Brännkärr, p. 040 534 7727, [email protected]

Ministeri Henrikssonin erityisavustaja Otto Andersson, p. 0295 150 121, [email protected]

Ministerityöryhmän pääsihteeri Vava Lunabba, p. 0295150120, [email protected]

Hallitusohjelman maalittamiseen liittyvä kokonaisuus:
osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto, oikeusministeriö, p. 0295 150 016, [email protected]

kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriö, p. 0295 488 370, [email protected] 
 

Sivun alkuun