Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen: arbetet mot riktade trakasserier framskrider

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 14.24
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram behandlat olika åtgärder för att ingripa i hatpropaganda och riktade trakasserier.

Juris doktor Mika Illman har på uppdrag av statsrådets kansli gjort en utredning om riktade trakasserier. I utredningen som blev klar i december diskuteras bland annat behovet att särskilt kriminalisera riktade trakasserier och presenteras flera åtgärdsförslag.

Justitieministeriet genomför som bäst olika projekt mot hatpropaganda och hatbrott för att bekämpa trakasserier och försök att göra någon till måltavla. Ett handlingsprogram mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupper håller på att utarbetas, och i programmet planeras åtgärder också mot hatpropaganda (hatretorik). Vid justitieministeriet behandlas riktade trakasserier också till exempel i den arbetsgrupp som för närvarande undersöker behoven att ändra tvångsmedelslagen.

En arbetsgrupp vid inrikesministeriets offentliggjorde redan i februari en utredning där riktade trakasserier granskades i ett brett perspektiv. Utredningen ger en lägesbild av riktade trakasserier. Den innehåller också förslag för att öka rättsskyddet för dem som blivit måltavlor för trakasserier och för att säkerställa enhetlig praxis i polisens verksamhet. Inrikesministeriet har dessutom publicerat en handbok för poliser och berörda aktörer om bästa praxis vid identifiering och förebyggande av hatmotiverade gärningar.

För närvarande behandlar riksdagen två regeringspropositioner som beretts vid justitieministeriet och som tangerar ämnet. I den ena föreslås det att olaga hot som riktas mot en person på grund av personens arbetsuppgifter ska ställas under allmänt åtal och i den andra föreslås skärpta straff om offrets kön är motiv för brottet.

Utredning: Systematiska trakasserier och svartmålning: Utvärdering av lagstiftningen (på finska) 

Mer information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected] 

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected] 

Vava Lunabba, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 120, [email protected] 

Föresatsen i regeringsprogrammet om att vidta åtgärder mot riktade trakasserier:
Ari-Pekka Koivisto, avdelningschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 016, [email protected]  

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 370, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen