Hyppää sisältöön
Media

Ministerityöryhmä: vauhtia väkivallan ja rasismin torjuntaan

oikeusministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2020 14.05
Tiedote

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä päätti käynnistää naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman valmistelun. Ohjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten ja viranomaisten tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja varmistaa, että väkivallan uhrit pääsevät palvelujen piiriin nykyistä paremmin.

Keskeisiä kokonaisuuksia ovat muun muassa väkivallan ennaltaehkäisy ja tekijöiden kuntoutus, suojatoimet toistuvan väkivallan uhrien auttamiseksi sekä digitaalinen väkivalta, häirintä ja muut uudet väkivallan muodot. Ohjelmaa ryhtyy valmistelemaan poikkihallinnollinen työryhmä, jonka oikeusministeriö asettaa. Valmistelussa kuullaan laajalti sidosryhmiä.

Ministerityöryhmä hyväksyi Naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (NAPE) esityksen tärkeimmiksi toimintakokonaisuuksiksi vuodelle 2020. Väkivallan ehkäisytyön monialaisen yhteistyön rakenteita vahvistetaan niin valtionhallinnossa kuin kunnissa ja tulevaisuuden SOTE-keskuksissa. Rakenteet edesauttavat kuntia ja alueita luomaan auttamis- ja palvelupolkuja lähisuhdeväkivallan uhreille, tekijöille ja lapsille, jotka ovat altistuneet väkivallalle. Rakenteiden aikaansaamiseksi tarvitaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaattoria ja/tai työryhmää sekä sitä, että väkivallan ehkäisyn suunnitelmat sisällytetään osaksi kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua. Rakenteiden lisäksi on tärkeää lisätä eri alojen ammattilaisten osaamista väkivallan vastaisessa työssä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma valmistellaan tiiviissä yhteistyössä NAPE-toimikunnan kanssa.

Ministerityöryhmä päätti lisäksi, että oikeusministeriön johdolla ryhdytään valmistelemaan rasismin ja syrjinnän torjunnan sekä hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa. Siihen kootaan näihin asiakokonaisuuksiin liittyviä pääministeri Marinin hallituksen tavoitteita ja toimenpiteitä. Ohjelmassa muun muassa kehitetään eri hallinnonalojen keinoja torjua rasismia ja syrjintää sekä tiivistetään syrjintä- ja viharikostilanteen seurantaa. Ohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Malin Brännkärr, puh. 040 534 7727, [email protected]

Ministeri Henrikssonin erityisavustaja Otto Andersson, puh. 0295 150 121, [email protected]

Ministerityöryhmän pääsihteeri Venla Salmi, puh. 0295 150 064, [email protected]

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma: neuvotteleva virkamies Elina Ruuskanen, oikeusministeriö, puh. 0295 150418, [email protected]

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta: neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 177, [email protected]

Rasismin ja syrjinnän torjunnan ohjelma: erityisasiantuntija Panu Artemjeff, oikeusministeriö, puh. 0295 150 211, [email protected]

 

Sivun alkuun