Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen: bekämpningen av våld och rasism tar fart

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2020 14.05
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utveckling av rättsstaten och den inre säkerheten har beslutat att inleda beredningen av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor. Syftet med programmet är att öka medborgarnas och myndigheternas medvetenhet om våldet mot kvinnor och att säkerställa våldsoffrens möjligheter att få de tjänster som de behöver.

De viktigaste programhelheterna gäller bland annat förebyggande av våld och rehabilitering av förövare, skyddsåtgärder för att hjälpa personer som utsätts för upprepat våld samt våld och trakasserier på webben och andra nya former av våld. Programmet ska beredas av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsätts av justitieministeriet. Under beredningen ordnas flera diskussionstillfällen för intressentgrupper. 

Kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (NAPE) har lagt fram ett förslag om de viktigaste åtgärdshelheterna för 2020 för att bekämpa våld mot kvinnor, och ministerarbetsgruppen har godkänt de förslagna åtgärderna. Avsikten är att statsförvaltningen, kommunerna och framtidens social- och hälsocentraler ska ha fungerande strukturer för det multiprofessionella samarbetet inom förebyggandet av våld.  När strukturerna fungerar blir det lättare för kommunerna och regionerna att garantera att både offer och förövare, och särskilt de barn som utsatts för våld i nära relationer, kan få den hjälp och de tjänster som de behöver. För att utveckla strukturerna för förebyggandet av våld i nära relationer behövs det en samordnare eller en arbetsgrupp. Dessutom måste planerna för förebyggande av våld integreras i kommunernas välfärds- och säkerhetsplanering. Samtidigt som man utvecklar strukturerna borde man också öka kompetensen hos de yrkesmänniskor inom branscherna som arbetar med att bekämpa våld.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor bereds i nära samarbete med NAPE-kommissionen.

Ministerarbetsgruppen har också beslutat att inleda beredningen av justitieministeriets handlingsprogram för bekämpning av rasism och diskriminering samt främjande av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Programmet ska innehålla de mål och åtgärder i statsminister Marins regeringsprogram som hänför sig till programmets helheter.   Programmet går bland annat ut på att utveckla de olika förvaltningsområdenas metoder för att bekämpa rasism och diskriminering samt effektivisera uppföljningen av läget i fråga om diskriminering och hatbrott. Programmet bereds i nära samarbete med olika intressentgrupper. 

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, JM, tfn 0295 150418, [email protected]

Kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet: Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 177, [email protected]

Handlingsprogrammet mot rasism och diskriminering: Panu Artemjeff, specialsakkunnig, JM, tfn 0295 150 211, [email protected]

Tillbaka till toppen