Hyppää sisältöön
Media

Muutos valtioneuvoston asetukseen oikeusavun palkkioperusteista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2018 14.39
Tiedote

Valtioneuvosto on tehnyt muutoksen asetukseen, joka koskee oikeusavustajille turvapaikka-asioissa maksettavaa asiakohtaista palkkiota. Asetusta on tarkennettu siten, että erityisistä syistä voidaan poiketa asetuksessa määritellystä asiakohtaisesta palkkiosta. Palkkio voidaan vahvistaa säädettyä määrää suurempana tai pienempänä, jos erityiset syyt sitä vaativat.

Muutos koskee tilanteita, joissa palkkiosta päättävä tuomioistuin tai oikeusaputoimisto katsoo, että asiakohtainen palkkio ei ole erityisistä syistä kohtuullinen. Tällaisia syitä asiakohtaisesta palkkiosta poikkeamiseen voivat olla esimerkiksi laajempi ja pidempi suullinen käsittely hallintotuomioistuimessa tai asian erityispiirteet, joiden vuoksi vaadittu työpanos on poikkeuksellisen suuri. Näissäkin tilanteissa palkkio on asiakohtainen eikä avustajan käyttämiin työtunteihin perustuva.

- Olemme arvioineet tarkkaan nykyistä palkkiojärjestelmää. Laajempi selvitys oikeusapujärjestelmän toimivuudesta on vielä käynnissä ja sen tarkoituksena on valmistua ennen vuoden vaihdetta. Arvioinnin aikana olemme todenneet, että on perusteltua tehdä jo tässä vaiheessa erityisen monimutkaisten asioiden hoitamisesta maksettaviin palkkioihin joustovaraa, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Muutos perustuu korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuiseen vuosikirjapäätökseen, jossa se katsoi, että asiakohtainen palkkio ei ollut oikeusapulain mukaisesti kohtuullinen ja että lain ja palkkioasetuksen välillä oli ristiriita. Tuomioistuin ei voinut soveltaa lain kanssa ristiriidassa olevaa asetusta. Vuosikirjapäätökset ovat ohjaavia.

Muutos tulee voimaan 15. lokakuuta 2018 ja sitä sovelletaan muutoksen voimaantulon jälkeen tehtyihin palkkioratkaisuihin.

Asiakohtaiset palkkiot yksityisille avustajille turvapaikka-asioissa:

  • hallintomenettelyssä käsiteltävä asia 600 euroa (jos avustaja mukana turvapaikkapuhuttelussa, palkkio 900 euroa)
  • hallinto-oikeudessa käsiteltävä valitus, palkkio 800 euroa (jos erityisen vaativa asia, palkkio 1 300 euroa)
  • korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä valituslupa-asia, palkkio 400 euroa (erityisen vaativa asia 1 000 euroa)
  • ilmeisen perusteeton hakemus, uusintahakemus ja tutkimatta jätetty asia: hallintomenettelyssä palkkio 300 euroa, hallinto-oikeudessa 400 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 200 euroa

Lisätietoja: hallitussihteeri Päivi Tiainen-Hyrkäs, puh. 0295 150 262, sähköposti muotoa [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset 

Antti Häkkänen
Sivun alkuun