Hyppää sisältöön
Media

Nuorten yhteiskunnallista osallistumista halutaan parantaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2018 13.49
Uutinen

Oikeusministeriö on käynnistänyt hankkeen nuorten osallisuuden edistämiseksi. Keskeisessä roolissa ovat demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus sekä koulujen yhteistyö esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa.

Hanke kokoaa yhteen ja koordinoi valtioneuvoston linjaamia toimia nuorten osallisuuden edistämiseksi sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi. Taustalla on huoli nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen eriytymisestä, joka on noussut esiin viimeaikaisissa tutkimuksissa.

Osana hanketta Helsingin yliopisto muun muassa kartoittaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opetus- ja kasvatusalalle soveltuvat materiaalit sekä kehittää ja pilotoi opettajille suunnatun verkkokurssin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Myös oikeusministeriön kansalaistoimijoille myöntämän Demokratiapalkinnon teemana on vuonna 2018 demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus.

Koordinaatiohanke on jaettu seitsemään osioon, joiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu laaja joukko viranomaisia eri hallinnonaloilta, nuorisoalan osaamiskeskuksia, korkeakouluja, kansalaisjärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Hankkeessa muun muassa kehitetään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää opettajankoulutusta ja oppimateriaaleja, vahvistetaan nuorten yhdenvertaiseen osallisuuteen liittyvää toimintaa sekä tehdään nuorten osallisuuden edistämiseen liittyviä kokeiluja ja mallinnuksia. Lisäksi hankkeessa seurataan ja levitetään tutkimustietoa nuorten vaikuttamiskeinoista, lisätään viranomaisten tietoisuutta ja osaamista nuorten osallisuudesta ja kuulemisesta sekä jaetaan oikeusministeriön Demokratiapalkinto.

Tämän ja ensi vuoden aikana toteutettavan koordinaatiohankkeen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista sekä seurata toimenpiteiden toteutusta.

Lisätiedot:

asiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö, p. 0295 150 231

erityisasiantuntija Panu Artemjeff, oikeusministeriö, p. 0295 150 211

Lue lisää:

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen ja nuorten osallisuuden edistäminen (DINO) -hanke oikeusministeriön verkkosivuilla

Opettajankoulutushanke Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Demokratiapalkinto oikeusministeriön verkkosivuilla

Sivun alkuun