Seuranta ja edistäminen

Demokratiaindikaattorit

Demokratiaindikaattorit seuraavat suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä. Oikeusministeriö on rahoittanut demokratiaindikaattoreiden vaatimien aineistojen keruuta eduskuntavaaleissa ja indikaattoreiden raportointia. Indikaattoreiden ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, joka julkaisee indikaattorit osana Suomen vaalitutkimusportaalia.

Demokratiaindikaattorit Suomen vaalitutkimusportaalissa

Demokratiapalkinto

Demokratiapalkinto on oikeusministeriön jakama 10 000 euron arvoinen palkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneille tahoille. Palkinto jaetaan noin kahden vuoden välein. Demokratiapalkinnon avulla halutaan kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita, pyritään lisäämään tietoa kansalaisyhteiskunnasta sekä löytämään hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Demokratiapalkinnon koordinoinnista vastaa oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö.

Vuoden 2018 Demokratiapalkinto jaetaan 9. lokakuuta Demokratiapäivän yhteydessä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Valtion nuorisoneuvoston, Opetushallituksen, Ihmisoikeuskeskuksen sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n kanssa. Demokratiapalkinnon teemana on vuonna 2018 demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus.

Demokratiapalkinto 2018 säännöt ja kriteerit

Demokratiapalkintojen teemat ja palkitut

2017 kumppanuus: Daisy Ladies ry ja Muistola, Oulun kumppanuuskeskus, sekä Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä -toimintamalli. Kunniamaininnan saivat Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa ja Arts Equal –hanke (yhteinen kunniamaininta Demokratiatunnustuksen kanssa).

2014 lähidemokratian edistäminen: Aspa-säätiön VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta -toiminta, Leppävirran kyläneuvosto ja Nopola News

2012 lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry ja Muuramen Sk8park; Nuoret Kehittäjät lastensuojelunuorten kehittäjäryhmä Helsingistä sekä Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitus

2011 vapaaehtois- ja kansalaistoiminta: Eläkeliiton Ylistaron yhdistys, Käpy - Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä -verkosto sekä Otto-Ville Mikkelä ja Regina Wittsberg

Yhteystiedot

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 
Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY) kansalaisvaikuttaminen  0295150348  


Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY) kansalaisvaikuttaminen  0295150416  

Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan sisältynyt yhteistyöhanke pyrki löytämään uusia tapoja rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanke