Seuranta ja edistäminen

Demokratiaindikaattorit

Demokratiaindikaattorit seuraavat suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä. Oikeusministeriö on rahoittanut demokratiaindikaattoreiden vaatimien aineistojen keruuta eduskuntavaaleissa ja indikaattoreiden raportointia. Indikaattoreiden ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, joka julkaisee indikaattorit osana Suomen vaalitutkimusportaalia.

Demokratiaindikaattorit Suomen vaalitutkimusportaalissa

Demokratiapalkinto

Demokratiapalkinto on oikeusministeriön jakama 10 000 euron arvoinen palkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneille tahoille. Palkinto jaetaan noin kahden vuoden välein. Demokratiapalkinnon avulla halutaan kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita, pyritään lisäämään tietoa kansalaisyhteiskunnasta sekä löytämään hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Demokratiapalkinnon koordinoinnista vastaa oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö.

Vuoden 2017 Demokratiapalkinto jaettiin 30. maaliskuuta Suomi 100 -juhlavuoden Demokratiaviikkojen yhteydessä yhteistyössä valtiovarainministeriön, Yleisradion, Suomen Kuntaliiton, Maaseutupolitiikan neuvoston ja Suomen Yrittäjien kanssa. Demokratiapalkinto myönnettiin juhlavuonna samaan aikaan valtiovarainministeriön avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan kuuluvan Demokratiatunnustuksen kanssa. Sekä Demokratiapalkinnon että Demokratiatunnustuksen teemana oli vuonna 2017 kumppanuus.

Demokratiapalkinto 2017 säännöt ja kriteerit

Rekisteriseloste

Demokratiapalkintojen teemat ja palkitut

2017 kumppanuus: Daisy Ladies ry ja Muistola, Oulun kumppanuuskeskus, sekä Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä -toimintamalli. Kunniamaininnan saivat Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa ja Arts Equal –hanke (yhteinen kunniamaininta Demokratiatunnustuksen kanssa).

2014 lähidemokratian edistäminen: Aspa-säätiön VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta -toiminta, Leppävirran kyläneuvosto ja Nopola News

2012 lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry ja Muuramen Sk8park; Nuoret Kehittäjät lastensuojelunuorten kehittäjäryhmä Helsingistä sekä Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitus

2011 vapaaehtois- ja kansalaistoiminta: Eläkeliiton Ylistaron yhdistys, Käpy - Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä -verkosto sekä Otto-Ville Mikkelä ja Regina Wittsberg

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Niklas Wilhelmsson
puh. 050 409 2883
niklas.wilhelmsson(at)om.fi

Erityisasiantuntija
Maria Wakeham-Hartonen
puh. 02951 50416
maria.wakeham-hartonen(at)om.fi

Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan sisältyvä yhteistyöhanke pyrki löytämään uusia tapoja rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanke