Hyppää sisältöön
Media

Lomaosakkeiden markkinointia ja kauppaa koskevat uudet säännökset voimaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2011 10.10
Tiedote -

Loma- tai viikko-osakkeiden eli ns. aikaosuusasuntojen markkinointia ja kauppaa koskevat kuluttajansuojasäännökset laajenevat 15. kesäkuuta koskemaan myös esimerkiksi huviveneessä tai matkailuvaunussa sijaitsevia aikaosuuksien perusteella käytettäviä majoitustiloja.

Sääntely koskee jatkossa myös uudentyyppisiä pitkäkestoisia lomatuotteita, kuten niin sanottuja alennuslomaklubeja, sekä aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden välityssopimuksia ja aikaosuuksien vaihtosopimuksia.

Lainmuutoksilla pannaan Suomessa täytäntöön EU:n uusi ns. aikaosuusdirektiivi. Se korvaa aiemman, vuonna 1994 annetun direktiivin. Aikaosuudella (timeshare) tarkoitetaan ajallisesti rajoitettua omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeutta. Tällaisia oikeuksia on tarjolla erityisesti vapaa-ajan asuntoihin lomakohteissa.

Uuden lain säännökset elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteista, sopimuksen sisällöstä ja sopimuskielestä, kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus sekä kiellosta ottaa kuluttajalta ennakkomaksua peruuttamisaikana vastaavat periaatteiltaan tähän asti voimassa ollutta lakia.

Uutta on, että elinkeinonharjoittajan on täytettävä tiedonantovelvollisuutensa käyttämällä kutakin sopimustyyppiä varten vahvistettua vakiomuotoista tietolomaketta. Sopimukseen on liitettävä vakiomuotoinen peruuttamislomake helpottamaan peruuttamisoikeuden käyttämistä. Peruuttamisaika on nykyisen 10 päivän sijasta 14 päivää. Tietolomakkeet ja peruuttamislomake ovat muodoltaan ja sisällöltään samanlaisia kaikissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa.

Lainmuutoksilla ei oikeusministeriön arvion mukaan ole merkittäviä vaikutuksia lomaosakemarkkinoihin Suomessa. Sen sijaan Etelä-Euroopan lomakohteissa aggressiivisen markkinoinnin kohteeksi joutuvien suomalaisten lomalaisten oikeusaseman paranee, kun peruuttamisoikeus ja ennakkomaksukielto ulotetaan uudentyyppisiin lomatuotteisiin.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, puh. 09 1606 7672, sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun