Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajaluottojen tarjoajille uusia velvoitteita joulukuun alussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2010 11.00
Tiedote -

Kuluttajaluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu kokonaan 1. joulukuuta 2010. Luotonantajat velvoitetaan rekisteröitymään ja noudattamaan hyvää luotonantotapaa.

Hyvä luotonantotapa velvoittaa luotonantajan toimimaan vastuullisesti ja avoimesti sekä kuluttajan etu huomioon ottaen niin luottoa markkinoitaessa, luottosopimusta tehtäessä kuin mahdollisia ongelmia selvitettäessä.

Luottojen vertailun helpottamiseksi luotonantajan on ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle keskeiset luottoa koskevat tiedot erityisellä lomakkeella. Lomakkeessa on oltava mm. luotonantajan yhteystiedot sekä tiedot luoton kaikista kustannuksista ja osapuolten oikeudesta irtisanoa luottosopimus.

Kuluttajavirasto valvoo hyvän luotonantotavan noudattamista sekä kuluttajaluottojen markkinointia.

Rekisteri-ilmoitukset tehdään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Joulukuun alusta lähtien kuluttajaluottoja saa tarjota vain Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Rekisteriin hyväksytään vain toimijat, jotka ovat luotettavia ja joilla on riittävä ammattitaito luottotoiminnan harjoittamiseen. Jo markkinoilla toimivilla luotonantajilla on kuusi kuukautta aikaa tehdä aluehallintovirastolle rekisteri-ilmoitus.

Muun muassa pikaluottoyritysten, rahoitusyhtiöiden sekä postimyyntiyritysten ja verkkokauppojen yhteydessä toimivien luotonantajien on rekisteröidyttävä voidakseen jatkaa toimintaansa.

Rekisteröintivelvoite ei koske luottolaitoksia eikä muita luotonantajia, joilta jo nykyisin edellytetään toimilupaa tai rekisteröintiä, eikä myöskään yrityksiä, jotka tarjoavat luottoja vain myymiensä tuotteiden ostamista varten, esimerkiksi osamaksukaupan yhteydessä.

Uudistus on jatkoa helmikuun alussa voimaan tulleille pikaluottoja koskevien säännösten tiukennuksille, joiden mukaan luotonantajien on mm. ilmoitettava todellinen vuosikorko luottoja markkinoitaessa sekä todennettava lainanhakijan henkilöllisyys. Lisäksi säädettiin, ettei lainarahoja saa käyttöönsä yöllä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 09 1606 7514
sähköposti: [email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Luotonantajarekisteri ja rekisteri-ilmoitus

Kuluttajavirasto

Sivun alkuun