Hyppää sisältöön
Media

Oikeudellinen yhteistyö digitalisoituu Euroopassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2022 16.52
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä koskien oikeudellisen yhteistyön digitalisointia rajat ylittävissä siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Valtioneuvosto lähetti asetus- ja direktiiviehdotuksen tänään eduskunnalle tiedoksi.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että EU:ssa yhtenäistetään rajat ylittävän tiedonvaihdon ja asioinnin menettelyjä siten, että digitalisoinnin tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään sekä viranomaisten välisessä tiedonvaihdossa että kansalaisten ja viranomaisten välisessä asioinnissa. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat nopeamman ja luotettavamman tiedonvaihdon ja tuovat uusia mahdollisuuksia kansalaisasiointiin.

Komission ehdotuksessa jäsenvaltiot velvoitettaisiin käyttämään digitaalisia tiedonvaihtokanavia rajat ylittävässä asioinnissa kansallisten viranomaisten välillä. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin mahdollistamaan sähköisten välineiden käyttö myös kansalaisia ja yrityksiä koskevissa, rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa menettelyissä. Rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä viranomaisen olisi jatkossa sallittava osapuolen osallistuminen kuulemiseen videoneuvottelun tai muun etäviestintätekniikan avulla. Rikosasioissa tämä oikeus kuulemiseen videoneuvottelun välityksellä koskisi epäiltyä, syytettyä tai tuomittua henkilöä.

Täysin uutena palveluna ehdotetaan eurooppalaista asiointiportaalia, joka mahdollistaisi kansalaisille ja yrityksille asioinnin eri EU-maiden kansallisten viranomaisten kanssa ja esimerkiksi oikeudellisiin menettelyihin liittyvien maksujen maksamisen verkkomaksuina. Myös sähköisten asiakirjojen hyväksyttävyyttä vahvistetaan. 

Digitaalisia palveluita otettaisiin käyttöön vaiheittain vuosien 2025-2031 aikana. Ehdotetut digitalisointimuutokset tarkoittavat sitä, että suomalaisille tuomioistuimille, syyttäjille ja poliisiviranomaisille tulee järjestää mahdollisuus liittyä eurooppalaiseen tiedonvaihtoon. Tarvittavien rajapintojen toteuttaminen tulee aiheuttamaan kustannuksia. 

Ehdotuksen käsittely on alkanut EU:n neuvoston sähköisen oikeuden työryhmässä ja jatkunee vuoden 2022 loppuun asti. 

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Aki Hietanen, p. 0295 150 510, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset 
Komission ehdotus 

Sivun alkuun