Hyppää sisältöön
Media

Oikeudenkäynnin viivästyminen tullaan hyvittämään myös hallintotuomioistuimissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2013 8.43
Tiedote -

Oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan kesäkuun alusta lähtien hyvittää myös hallintotuomioistuimissa

Mahdollisuus saada hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä laajenee hallintotuomioistuimiin 1. kesäkuuta 2013. Uusia säännöksiä sovelletaan asioissa, jotka tulevat tuomioistuimissa vireille lain voimaantulon jälkeen.

Uudistuksen myötä viivästyminen voidaan hyvittää hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja muissa erityistuomioistuimissa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua oikeussuojaa ja edistää oikeudenkäyntien joutuisuutta.

Hyvitysmenettely ja hyvityksen määrä on hallintotuomioistuimissa sama kuin yleisissä tuomioistuimissa. Hyvitystä vaaditaan tuomioistuimessa pääasian käsittelyn yhteydessä. Yksityisellä asianosaisella on oikeus hyvitykseen, jos oikeudenkäynti viivästyy siten, että se loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa. Hyvitys on normaalisti 1 500 euroa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on viivästynyt tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla olevasta syystä.

Lisäksi hallintotuomioistuimen tulee asianosaisen pyynnöstä ilmoittaa hänelle arvio asian käsittelyajasta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Arja Manner, puh. 02951 50450
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun