Hyppää sisältöön
Media

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen laajenemassa hallintotuomioistuimiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2012 9.05
Tiedote -

Mahdollisuus saada hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä aiotaan laajentaa hallinto-oikeuksiin, vakuutusoikeuteen ja muihin erityistuomioistuimiin, korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä valitusasioita käsitteleviin muutoksenhakulautakuntiin. Nykyisin oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan hyvittää vain käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa. Uudistus merkitsee, että oikeudenkäynnin viivästyminen voitaisiin hyvittää asianosaiselle kaikissa tuomioistuimissa.

Eduskunnalle tänään annetun hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua oikeussuojaa ja edistää oikeudenkäyntien joutuisuutta.

Hyvitysmenettelyyn ja hyvityksen määrään ei ehdoteta muutoksia. Yksityisellä asianosaisella on oikeus hyvitykseen, jos oikeudenkäynti viivästyy siten, että se loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa. Hyvitystä haetaan tuomioistuimelta ennen pääasian käsittelyn päättymistä. Hyvitys on normaalisti 1 500 euroa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on viivästynyt tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla olevasta syystä. Hyvityksen määrä on enintään 10 000 euroa.

Hallintoasiassa oikeudenkäynnin viivästys voi syntyä jo ennen asian tuomioistuinkäsittelyä, jos asiassa on ensin vaadittava oikaisua viranomaiselta tai valitettava muutoksenhakulautakuntaan. Hyvitystä ei kuitenkaan voisi vaatia oikaisuvaatimusvaiheessa vaan vasta tuomioistuimessa. Valituksia käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa hyvitystä voisi vaatia samalla tavoin kuin tuomioistuimissa.

Esityksen mukaan hyvityksen maksaisi asianosaiselle Valtiokonttori kuukauden kuluessa siitä, kun hyvitystä koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi. Valtiokonttori perisi maksamansa hyvityksen asianomaiselta ministeriöltä tai muulta taholta, joka vastaa viivästyksestä. Ministeriöltä hyvitys perittäisiin kuitenkin vain, jos se on vähintään 3 000 euroa.

Nykyisin hyvityksen maksaa asianosaiselle oikeusministeriö. Hyvitystä on tuomittu vuonna 2010 yhteensä 17 tapauksessa ja vuonna 2011 yhteensä 37 tapauksessa.

Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi, että hallintotuomioistuimen tulisi asianosaisen pyynnöstä ilmoittaa hänelle arvio asian käsittelyajasta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Arja Manner, puh. 02951 50450
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun