Hyppää sisältöön
Media

Oikeusavun kokonaissuunnitelma: Apua oikeudellisiin ongelmiin varhaisessa vaiheessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2015 10.08
Tiedote

Oikeusministeriössä on laadittu oikeusavun kokonaissuunnitelma, jossa arvioidaan neuvonnan, vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen ja oikeusapupalvelujen nykytilaa sekä tehdään ehdotuksia niiden kehittämiseksi.

Suunnitelmassa painotetaan riitojen ratkaisemista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Keinona tähän nähdään muun muassa neuvonnan ja sovittelupalvelujen kehittäminen.

Kansalaisten saatavilla on yleistä oikeudellista tietoa esimerkiksi viranomaisten ylläpitämillä suomi.fi ja oikeus.fi -verkkosivuilla sekä yritysten ja järjestöjen verkkosivuilla. Viranomaisten verkkoneuvonnan puutteena pidetään sitä, että neuvonta on yksisuuntaista ja lähtee viranomaisten näkökulmasta. Tavoitteena on, että neuvonta ottaisi jatkossa paremmin huomioon kansalaisen elämäntilanteen ja että siirtyminen verkkoneuvonnan, puhelinneuvonnan, etäpalvelujen ja paikan päällä asioinnin välillä olisi nykyistä helpompaa.

Useissa oikeusaputoimistoissa palveluja on jo nyt saatavilla etäpalveluna videoneuvottelulaitteiden avulla. Asiakkaiden antama palaute etäpalvelusta on ollut erittäin myönteistä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kansalaiset voisivat saada palveluja videon avulla omalta kotikoneeltaan tai tabletiltaan käsin.

Suunnitelmassa todetaan, että Suomessa on olemassa jo erilaisia sovittelujärjestelmiä, mutta niiden mahdollisuuksia varhaiseen riidanratkaisuun ei vielä käytetä riittävästi hyväksi. Tästä syystä muun muassa perheen erotilanteisiin liittyviä neuvonta- ja sovittelupalveluja on tarpeen kehittää.

Oikeusavun kokonaissuunnitelma on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa, joka on laadittu vuosille 2013-2025. Suunnitelma on laadittu virkatyönä oikeusministeriössä. Työhön on osallistunut myös muun muassa asianajajia, oikeusavustajia, tuomareita ja eri järjestöjen edustajia. Suunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Maaria Rubanin, puh. 02951 50140, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun