Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeuslaitoksen toimintaa sopeutetaan kiristyvään talouteen

Oikeusministeriö
15.9.2014 8.30
Tiedote -

Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja 901 miljoonaa euroa vuodelle 2015. Hallinnonalan organisaatioiden määrärahoihin kohdistuu ensi vuonna yhteensä 14 miljoonan euron säästöt, jotka johtuvat pääasiassa aiemmin vaalikaudella tehdyistä säästöpäätöksistä.

Elokuun alussa annettuun valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen verrattuna vähennykset pienenivät yli 10 miljoonalla eurolla. Tästä yli 6 miljoonaa euroa selittyy lisäsäästöjen poistamisella ja 3 miljoonaa euroa tasokorotuksilla, jotka molemmat kohdistuivat tuomioistuimiin, Rikosseuraamuslaitokseen ja syyttäjälaitokseen. Tästä huolimatta erityisesti Rikosseuraamuslaitoksen, tuomioistuinten ja ulosottolaitoksen taloudellinen tilanne on ensi vuonna tiukka.

Jatkokäsittelylupamenettelyä laajennetaan hovioikeuksissa

Oikeusturvan osalta tavoitteena on, että jokaisella on oikeuksiensa toteuttamiseksi käytettävissään oikeussuojakeino, ja että menettelyt ovat oikeudenmukaisia. Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen vuosille 2013−2025 laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta. Oikeudenhoidon tehokkuutta parantavat toimenpiteet alkavat vaikuttaa merkittävästi kuitenkin vasta kehyskauden (2015−2018) loppupuolella.

Hovioikeuksissa käytössä olevaa jatkokäsittelylupamenettelyä on tarkoitus laajentaa vuoden 2015 aikana siten, että yhä useampi juttu kuuluisi jatkokäsittelyluvan piiriin. Tavoitteena on kohdentaa voimavaroja erityisesti niihin asioihin, joissa on selkeä oikeussuojatarve.

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten laajaa tietojärjestelmäuudistusta (AIPA) jatketaan tehokkaiden työmenetelmien tukemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 34 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2018 aikana.

Tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun sekä syrjintälautakunnan ja tasa-arvolautakunnan toiminnot esitetään koottavaksi oikeusministeriön hallinnonalalle vuonna 2015. Valtuutettujen toimintaa varten talousarvioesityksessä on 3,4 miljoonan euron määräraha, josta 0,5 miljoonaa euroa on osoitettu yhdenvertaisuuslain muutosten toimeenpanoon.

Kriminaalipolitiikassa tavoitteena turvallisuuden lisääminen

Kriminaalipolitiikassa tavoitteina ovat rikollisuuden vähentäminen, turvallisuuden lisääminen ja rikosvastuun toteuttaminen tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Yhdyskuntaseuraamusten käytön edellytyksiä vahvistetaan ja lainsäädäntöä uudistetaan vuoden 2015 aikana. Painopistettä siirretään suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen. Tavoitteena on, ettei vankeja sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät.

Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmähankkeen toteuttamista jatketaan. Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloitustehtävät on tarkoitus keskittää Rikosseuraamuslaitokselle maaliskuusta 2015 lukien. Nykyisin osan tehtävistä hoitaa ulosottolaitos. Rikosten uhrien tukipalvelujen rahoituksen turvaamiseksi valmistellaan hallituksen esitys rikosuhrimaksuksi.

Mikkelin vankilan peruskorjaus valmistuu ja Helsingin vankilan peruskorjaus käynnistyy vuoden 2015 aikana. Remonteissa mm. poistetaan näiden vankiloiden paljusellit.

Harmaan talouden torjuntaa jatketaan vielä ensi vuonna 5,2 miljoonan euron lisärahoituksella kuten aikaisempinakin vuosina. Määräraha kohdistuu syyttäjille, tuomioistuimille ja ulosottolaitokselle.

Ulosottovirastojen toimipaikkoja yhdistetään siten, että niitä on vuoden 2015 alusta 66 nykyisten 178 sijasta.

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos siirtyy Helsingin yliopiston yhteyteen vuoden 2015 alusta.

Huhtikuussa 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja sekä syksyllä toimitettavia saamelaiskäräjävaaleja varten esitetään 17,9 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290,
ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet),
ylijohtaja Arto Kujala, puh. 02951 50408 (rangaistusten täytäntöönpano ja syyttäjät), sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun