Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Tasapaino vakavaan rikollisuuteen puuttumisen ja yksilön oikeuksien välillä säilytettävä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2015 11.51
Tiedote

- Terroristisiin hyökkäyksiin tulee vastata välttämättömin, tarkoituksenmukaisin ja tekojen vakavuutta vastaavin keinoin. Sen on kuitenkin tapahduttava laillisuusperiaatetta sekä ihmis- ja perusoikeuksia kunnioittaen. Tämä tarkoittaa tasapainoilua vakavaan rikollisuuteen puuttumisen ja yksilön oikeuksien välillä, totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puhuessaan Lontoossa meneillään olevassa kansainvälisessä Global Law Summit -konferenssissa tänään.
 

- Myös uhreilla on ehdoton oikeus tulla suojelluksi väkivallalta. On tajuttava, että terrorismi tähtääkin juuri demokratian tuhoamiseen. Siksi sitä vastaan taisteleminen on ristiriitaisten etujen yhteensovittamista, Henriksson painotti.

Global Law Summit on osa Englannin kuninkaan vuonna 1215 sinetöimän oikeudellisen peruskirjan Magna Cartan 800-vuotisjuhlintaa. Henriksson osallistui oikeusministereiden paneeliin, jossa keskusteltiin perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen haasteista terrorismin torjunnassa.

Magna Cartassa vahvistettiin oikeussuojaa muun muassa mielivaltaista lainkäyttöä ja erityisesti mielivaltaista vangitsemista vastaan. Tämä oli taustalla myös oikeusministereiden keskustelussa.

- Taisteltaessa vakavaa terrorismin uhkaa vastaan on joskus helppoa vähätellä ihmisoikeusnäkökulmaa. Usein terrorismin vastaisissa julkilausumissa ihmisoikeudet mainitaan varsin yleisellä tasolla. Se on ymmärrettävää silloin, kun halutaan tehokkaita vastatoimia mutta se jättää valtioille suuren vastuun kansainvälisten velvoitteiden noudattamisessa, Henriksson totesi.

Esimerkiksi poikkeusmenettelyt ja erityistuomioistuimet saattavat Henrikssonin mukaan horjuttaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Erikoisjärjestelyihin liittyy usein ihmisoikeuksien kaventumista.

- Perus- ja ihmisoikeudet käsittävät myös yleismaailmalliset arvot ja oikeudelliset takeet, jotka pohjaavat kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainväliseen oikeuteen. Oikeus elämään, kidutuksen kielto, yhdenvertainen kohtelu, sanan- ja yhdistymisvapaus, myös nämä arvot tulee muistaa toimissa terrorismia vastaan.

- Oikeuksia voidaan rajoittaa, mutta se on tehtävä ottaen huomioon ehdot, joita valtioille on asetettu. Demokraattisessa yhteiskunnassa rajoittavien toimien tulee aina perustua lakiin ja niillä tulee olla laissa säädetty tarkoitus, esimerkiksi rikosten estäminen tai jonkin toisen ihmisoikeuden suojelu. Ihmisoikeuksien kunnioitus on myös niiden rajoittamisen kunnioittamista, Henriksson painotti.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Otto Andersson, puh. 02951 50255

 
Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun