Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Viktigt att bibehålla balansen mellan individens rättigheter och ingrepp mot den alvarliga brottsligheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2015 11.51
Pressmeddelande

- Terroristiska angrepp ska mötas med nödvändiga och ändamålsenliga åtgärder och i enlighet med gärningens grovhet. Motåtgärderna ska dock utföras med beaktande av legalitetsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Detta innebär en noggrann balansgång mellan ingrepp mot allvarlig brottslighet och individens rättigheter, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i sitt tal i den pågående Global Law Summit-konferensen i London.
 

- Samtidigt har även offren ovillkorlig rätt att bli skyddade från våld. Det gäller att inse att terrorism siktar uttryckligen på att utplåna demokratin. Därför kräver dess bekämpning viss samordning av motstridiga intressen, betonade Henriksson.

Global Law Summit är en del av 800-årsjublieet för den rättsliga deklarationen Magna Carta som kungen av England fastställde år 1215. Henriksson deltog i en panel av justitieministrar som diskuterade utmaningarna som hänför sig till säkerställandet av grundläggande och mänskliga rättigheter vid bekämpningen av terrorism.

Magna Carta stärkte rättsskyddet bland annat mot godtycklig rättskipning och i synnerhet mot godtycklig arrestering. Detta tema syntes också i justitieministrarnas diskussion.

- I kampen mot det allvarliga terrorhotet kan det ibland vara lätt att bagatellisera människorättsperspektivet. De offentliga deklarationerna nämner de mänskliga rättigheterna ofta bara på ett mycket allmänt plan. Denna infallsvinkel är förståelig när man vill ha effektiva motåtgärder, men samtidigt lägger det ett stort ansvar på staterna när det gäller att följa internationella förpliktelser, konstaterade Henriksson.

Henriksson anser att till exempel undantagsförfaranden och specialdomstolar kan skada rätten till en rättvis rättegång. I samband med specialarrangemang förekommer ofta inskränkning av mänskliga rättigheter.

- Grundläggande och mänskliga rättigheter omfattar även universella värden och rättsliga garantier som grundar sig på internationella avtal och internationell rätt. Rätt till liv, förbudet mot tortyr, likabehandling, yttrande- och föreningsfrihet - även dessa värden måste beaktas vid bekämpningen av terrorism.

- Rättigheter kan begränsas, men det ska göras med beaktande av de villkor som är bindande för staterna. I ett demokratiskt samhälle ska de begränsande åtgärderna alltid grunda sig på lag och ha ett syfte som föreskrivs i lag, till exempel förebyggande av brott eller skydd av en annan mänsklig rättighet. Respekt för de mänskliga rättigheterna betyder också respekt för deras gränser, betonade Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255

 
Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen