Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Uusi yhdenvertaisuuslaki velvoittaa edistämään yhdenvertaisuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.2.2015 10.15
Tiedote

- Uusi yhdenvertaisuuslaki ei vain kiellä syrjintää, vaan tekee yhdenvertaisuuden edistämisestä eri elämänaloja koskevan velvoitteen, painotti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson avatessaan uutta yhdenvertaisuuslakia esittelevän seminaarin Helsingissä tänään 5. helmikuuta.

- Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tältä pohjalta toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Myös koulutuksen järjestäjät ja työnantajat ovat velvollisia edistämään yhdenvertaisuutta omalta osaltaan.

Henrikssonin mukaan uusi laki parantaa syrjintää kokeneen oikeussuojaa merkittävästi.

- Kun aiemmin laki kattoi syrjinnän työelämän ulkopuolella vain etnisen alkuperän perusteella, kohtelee uusi laki kaikkia syrjintäperusteita samanarvoisesti. Uuden lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella kielletään tasa-arvolaissa.

Tämän vuoden alusta voimaan tulleen uuden lain myötä perustetun yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta laajentui kattamaan kaikki yhdenvertaisuuslain mukaiset syrjintäperusteet. Oikeusministeriön yhteydessä toimiva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi käsitellä syrjintää tai edistämisvelvollisuuden laiminlyömistä koskevia asioita.

- Näin siis esimerkiksi vammaisuuden, kielen tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi palvelujen tuotannossa syrjityksi tulleella on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet saada alhaisen kynnyksen suojaa - ilman oikeudenkäyntiin liittyvää merkittävääkin kuluriskiä, Henriksson totesi.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Otto Andersson, puh. 02951 50255, ja
johtaja Johanna Suurpää, puh. 02951 50534

 
 
Sivun alkuun