Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Den nya diskrimineringslagen förpliktar att främja likabehandling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2015 10.15
Pressmeddelande

- Diskrimineringslagen syftar inte enbart till att förbjuda diskriminering, utan den förpliktar också till att främja likabehandling inom olika livsområden, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon öppnade presentationsseminariet om den nya diskrimineringslagen i Helsingfors i dag den 5 februari.

- Enligt diskrimineringslagen ska myndigheterna bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och på basis av bedömningen vidta åtgärder för att främja likabehandling. Skyldigheten att främja likabehandling gäller för sin del även anordnare av utbildning och arbetsgivare.

Henriksson anser att den nya lagen avsevärt förbättrar rättsskyddet för personer som upplever diskriminering.

- Tidigare omfattade lagen diskriminering utanför arbetslivet endast på grund av etniskt ursprung, medan den nya lagen beaktar alla diskrimineringsgrunder på ett likvärdigt sätt. Enligt den nya lagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck förbjuds i jämställdhetslagen.

I och med att den nya lagen trädde i kraft vid årsskiftet, utvidgades diskrimineringsombudsmannens behörighet till att omfatta alla diskrimineringsgrunder som avses i diskrimineringslagen. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden som verkar i anslutning till justitieministeriet är behörig att behandla ärenden som gäller diskriminering eller försummelse av skyldigheten att främja likabehandling.

- Således har en person som diskrimineras vid tillhandahållandet av tjänster på grund av till exempel funktionshinder, språk eller sexuell läggning nu bättre möjligheter att få rättsskydd med låg tröskel - utan den eventuellt betydande kostnadsrisken som uppstår vid en rättegång, konstaterade Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255, och
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534

Tillbaka till toppen