Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Nuorten äänestysaktiivisuus on kansanvallan kohtalonkysymyksiä

Oikeusministeriö
4.12.2017 13.52
Tiedote

- Kansanvaltaan perustuva yhteiskuntajärjestys edellyttää vahvaa äänestysprosenttia. Nuoret sukupolvet ovat tässä ratkaisevassa roolissa. On koko yhteiskunnan etu, että nuorille löydetään mielekkäitä väyliä yhteiskunnalliseen osallistumiseen, painotti oikeusministeri Antti Häkkänen puhuessaan Mikkelin lukion itsenäisyysjuhlassa tänään 4. joulukuuta.

- Vaikka suomalainen demokratia lepää tukevalla perustalla, meillä on myös syytä huoleen. Suurimpia ongelmia ovat laskeva äänestysaktiivisuus etenkin nuorten keskuudessa, osallistumisaktiivisuuden polarisoituminen ja keskustelukulttuurin kärjistyminen. Demokratian kannalta on tärkeää, että kaikki kokevat voivansa vaikuttaa ja tulevansa kuulluksi.

Ministeri Häkkänen korosti, että suomalainen demokratia on edelleen elinvoimainen ja sillä on vankka tuki kansalaisten keskuudessa. Suomalaista demokratiaa arvostetaan myös kansainvälisesti.

- Demokratiamme vahvuuksia ovat toimiva kansalaisyhteiskunta, korkea koulutustaso, matala hierarkia yhdistettynä hyvään hallintoon, vankka avoimuuden ja läpinäkyvyyden kulttuuri, matala korruption taso, laaja sanan- ja lehdistönvapaus sekä vahva yhdenvertaisuus.

- On tärkeää ymmärtää, että poliittinen osallistuminen on muutakin kuin vaaleissa äänestämistä, Häkkänen muistutti. - Tarvitaan myös kuulemista, keskustelua ja aloitteita täydentämään edustuksellista demokratiaa. 

- Olemme oikeusministeriössä kehittäneet sähköisiä demokratiapalveluja, joiden avulla kansalaisten osallistumismahdollisuuksia voidaan lisätä kaikessa päätöksenteossa. Kuntalaisaloite.fi, Otakantaa.fi ja Nuortenideat.fi ovat kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostavia verkkopalveluja.

- Nämä palvelut helpottavat myös nuorten kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisäävät päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, ministeri totesi.

Lisätietoja:

erityisavustaja Tapani Mäkinen, puh. 0295 160 209

Sivun alkuun