Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson vastasi Venäjän pääsyyttäjän kirjeeseen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2015 11.59
Tiedote

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on vastannut Venäjän federaation pääsyyttäjän Juri Tshaikan lähettämään kirjeeseen. Tsaikan kirje koski lasten oikeuksien suojelua Venäjällä ja Suomessa.
 

Vastauksessaan pääsyyttäjä Tshaikalle oikeusministeri Henriksson kuvasi lyhyesti, mitkä ovat oikeussuojakeinot lastensuojeluasioissa Suomessa. Toisin kuin Venäjällä, Suomessa oikeussuojakeinoja lastensuojeluasioissa ovat valitus päätöksestä tuomioistuimeen sekä kantelut virkamiesten toiminnasta aluehallintovirastoon, oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Suomessa lapsen kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton välillä on ero. Huostaanotto Suomessa on aina äärimmäinen vaihtoehto, johon ryhdytään vain, jos se on aivan välttämätöntä lapsen suojelemiseksi. Huostaanotto ei johda vanhempainoikeuksien menettämiseen.

Oikeusministeriöllä ei ole lasten kiireellistä sijoitusta tai huostaanottoa koskevissa asioissa toimivaltaa. Syyttäjät eivät myöskään osallistu Suomessa huostaanottoasioiden käsittelyyn tuomioistuimissa tai muissa viranomaisissa.

Ministeri Henriksson myös korosti vastauksessaan, että lapsen edun on oltava aina etusijalla päätettäessä lasta koskevasta asiasta. On tärkeää, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus pannaan tehokkaasti täytäntöön kaikissa sopimusvaltioissa.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Otto Andersson, puh. 02951 50255

Oikeusministeriön mediatiedote venäjäksi

 
 
Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun