Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson svarade på den ryska riksåklagarens brev

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2015 11.59
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har svarat på Ryska Federationens riksåklagare Juri Tshaikas brev. Tshaikas brev gällde skyddet av barns rättigheter i Ryssland och Finland.
 

I sitt svar berättade justitieminister Henriksson kort om de rättsmedel som används i barnskyddsärenden i Finland. Till skillnad från Ryssland använder Finland överklagande av beslut hos domstol och klagan över myndigheters verksamhet hos regionförvaltningsverket, justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman som rättsmedel i barnskyddsärenden.

I Finland görs skillnad mellan brådskande placering och omhändertagande av barn. Omhändertagande av barn är alltid ett yttersta alternativ som vidtas endast om det är absolut nödvändigt för att skydda barnet. Omhändertagandet leder inte till förlust av föräldraskap.

Justitieministeriet har inte behörighet i frågor som gäller brådskande placering eller omhändertagande av barn. I Finland deltar åklagare inte heller i behandlingen av ärenden som gäller omhändertagande av barn vid domstolar eller andra myndigheter.

Minister Henriksson framhävde i sitt svar att barnets bästa alltid måste prioriteras när beslut fattas i ett ärende som gäller barnet. Det är viktigt att FN:s konvention om barnets rättigheter verkställs på ett effektivt sätt i alla föredragsslutande stater.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255

 
 
Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen