Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriö edistää yhdenvertaisuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2018 11.04
Uutinen

Yhdenvertaisuus on ensisijaisen tärkeä oikeusministeriötä ohjaava arvo. Se on perusoikeus, jonka toteutumista oikeusministeriö pyrkii turvaamaan monin eri tavoin. Yhdenvertaisuus merkitsee ihmisten samanarvoisuutta ja syrjimättömyyttä. Näiden periaatteiden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa takaa ennen kaikkea yhdenvertaisuuslaki.

Helsinki Pride 2018 -viikolla 25.6.-1.7. huomio kiinnittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuteen. Oikeusministeriö osallistuu Helsinki Pride -tapahtumiin ja haluaa osaltaan olla mukana tukemassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjimättömyyttä.

Yhdenvertaisuussuunnittelu

Oikeusministeriön tärkein yhdenvertaisuuden edistämisen keino on yhdenvertaisuussuunnittelu. 1.1.2015 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, työnantajien sekä koulutuksen järjestäjien täytyy omassa organisaatiossaan toteuttaa yhdenvertaisuussuunnittelua. Yhdenvertaisuussuunnittelulla tarkoitetaan sitä, että organisaatiot arvioivat oman toimintansa yhdenvertaisuutta ja pyrkivät edistämään sitä.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on turvata kaikkien ihmisten tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua ja edetä työuralla. Apuna yhdenvertaisuussuunnittelussa ovat viranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä tekemät oppaat, jotka antavat käytännön ohjeistusta erilaisten organisaatioiden tarpeisiin.

Monipuolisia keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Eri yhteiskunnallisten ryhmien yhdenvertaisuutta vahvistetaan oikeusministeriössä myös kehittämishankkeiden avulla. Tällä hetkellä keskeisimpiin yhdenvertaisuutta edistäviin hankkeisiin kuuluu muun muassa Against Hate, joka keskittyy viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön. TRUST-hanke puolestaan pyrkii antamaan eri toimijoille välineitä tukea väestöryhmien välisiä hyviä suhteita monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.

Oikeusministeriössä tehdään hankkeiden lisäksi monipuolista työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, esimerkiksi erilaisten tutkimusten avulla voidaan tunnistaa syrjintää ja löytää uusia keinoja puuttua siihen.

- Tällä hetkellä oikeusministeriössä on käynnissä selvitys intersukupuolisten ihmisten kokemuksista ja oikeuksista. Selvitys toteutetaan osana perus- ja ihmisoikeuspoliittista toimintaohjelmaa, ja sen perusteella esitetään suosituksia intersukupuolisten ihmisten tilanteen kehittämiseksi Suomessa, sanoo ylitarkastaja Katriina Nousiainen.

Oikeusministeriö on myös koordinoinut ja kehittänyt kansallista syrjinnän seurantaa vuodesta 2015 alkaen. Seurantajärjestelmällä on keskeinen rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä. Sen tehtävänä on tuottaa ja koota tietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa, sekä tukea syrjintää koskevaa tutkimusta. Seurantajärjestelmä tuottaa myös toimenpide-esityksiä syrjinnän vastaisen politiikan kehittämiseksi.

Lisää tietoa yhdenvertaisuudesta

Lisätietoa:

ylitarkastaja Katriina Nousiainen, puh. 0295 150 275

erityisasiantuntija Panu Artemjeff, puh. 0295 150 211, sähköpostit muotoa: [email protected]

Sivun alkuun