Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet arbetar för att främja likabehandling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2018 11.04
Nyhet

Likabehandling är ett viktigt värde i justitieministeriets verksamhet. Ministerier arbetar på flera olika sätt för att trygga denna grundläggande rättighet. Likabehandling betyder att alla människor är lika värda och att ingen får diskrimineras. Att dessa principer iakttas i det finska samhället garanteras i första hand genom diskrimineringslagen.

Under Helsinki Pride 2018-veckan 25.6-1.7 ägnas särskild uppmärksamhet åt frågor som gäller sexuella minoriteters och könsminoriteters likabehandling. Justitieministeriet deltar i flera olika evenemang under veckan och vill för sin del förebygga diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter.  

Likabehandlingsplanering

Likabehandlingsplanering är ett viktigt medel för att främja likabehandling. Enligt diskrimineringslagen som trädde i kraft vid ingången av år 2015 ska myndigheterna, arbetsgivarna och utbildningsanordnarna ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Med likabehandlingsplanering avses att organisationerna ska bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Planeringen ska syfta till att trygga att alla verkligen har lika möjligheter att använda olika myndigheters tjänster, utbilda sig och avancera i arbetet. Vid planeringen kan man utnyttja de handböcker som myndigheterna har utarbetat tillsammans med olika organisationer för olika behov. 

Många sätt att främja likabehandling

Vid justitieministeriet pågår också flera utvecklingsprojekt som syftar till att främja likabehandling av olika samhällsgrupper. Ett viktigt aktuellt projekt är Against Hate som syftar till att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott och hatretorik. I TRUST-projektet försöker man för sin del finna medel för att stödja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper i ett allt mer mångformigt samhälle.

Justitieministeriet arbetar också på flera andra sätt för att främja likabehandling, bl.a. i form av forskningsprojekt för att identifiera diskriminering och hitta medel för att ingripa i den.   

- Ett aktuellt forskningsprojekt är den pågående utredningen om intersexuella människors erfarenheter och rättigheter. Utredningen genomförs som en del av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter och avsikten är att ge rekommendationer om hur läget för intersexuella människor kan utvecklas i Finland, berättar överinspektör Katriina Nousiainen..

Justitieministeriet har dessutom sedan år 2015 haft till uppgift att samordna och utveckla den nationella uppföljningen av diskriminering. Uppföljningssystemet är en viktig del av arbetet för att främja likabehandling. Syftet med uppföljningen är att producera och samla in information om förekomsten av diskriminering i Finland och stödja forskningen kring diskrimineringsfrågor. Till uppföljningsverksamheten hör också att lägga fram åtgärdsförslag för att utveckla antidiskrimineringspolitiken och främja likabehandling.

Mer information om likabehandling

Ytterligare upplysningar:

Katriina Nousiainen, överinspektör, tfn 0295 150 275

Panu Artemjeff, specialsakkunnig, tfn  0295 150 211, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen