Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2019

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.8.2018 10.28
Tiedote

Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalansa määrärahoiksi yhteensä 968 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Määrärahataso on noin 36 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun ei oteta huomioon vuosittain vaihtelevia vaalimenoja. Kasvu johtuu muun muassa palkkojen tarkistuksista ja niin sanottuun WinCapita -kokonaisuuteen liittyvien korvausten maksatuksista.

Tuomioistuinten ja oikeusavun osuus määrärahoista on 43 %, rangaistusten täytäntöönpanon 23 %, ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan 10 %, syyttäjien 5 % sekä muiden menojen yhteensä 19 %.

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja sen päivitysten pohjalta. Toimenpiteillä huolehditaan kansalaisten oikeusturvasta, mahdollistetaan oikeudenhoidon keskittyminen ydintehtäviinsä, vähennetään rikollisuutta ja kehitetään seuraamusjärjestelmää.

Käräjäoikeuksia on vuoden 2019 alusta lukien 20 nykyisen 27 sijasta. Uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää samalla tuomarien osaamista aiempaa monipuolisemmin. Summaaristen riita-asioiden käsittely on tarkoitus keskittää yhdeksään käräjäoikeuteen vuoden 2019 syyskuusta alkaen.

Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistojen yhteyteen

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät siirtyvät oikeusaputoimistoihin vuoden 2019 alussa. Oikeusaputoimistoille kohdistetaan talous- ja velkaneuvontaan 12,7 miljoonaa euroa, jossa on 3 miljoonaa euroa lisäystä talous- ja velkaneuvonnan nykyiseen rahoitustasoon. Oikeusaputoimistojen henkilöstön määrä kasvaa talous- ja velkaneuvonnan tehtävien siirtymisen johdosta noin 175 henkilötyövuodella.

Ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi tuomioistuimille osoitetaan 2 miljoonan euron lisämääräraha asioiden joutuisaan käsittelyyn. Ulosottolaitokselle lisätään miljoona euroa velallisten neuvonnan tehostamiseen.

WinCapita -jutun asianomistajille tuomittujen vahingonkorvauksien maksamiseen esitetään 20 miljoonan euron määrärahaa. Korvauksia voidaan maksaa kuitenkin enintään sen verran kuin juttuun liittyvää rikoshyötyä on saatu perittyä.

Rangaistusten tiukentamiseen lisärahaa

Tavoitteena on, että rikosvastuu toteutuu tehokkaasti, rikollisuus ja sen haitat vähenevät sekä turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset ehdollista vankeutta sekä ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten tiukentamiseksi. Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi säädetään valvonta myös 21 täyttäneille rikoksentekijöille. Näistä muutoksista Rikosseuraamuslaitokselle vuonna 2019 aiheutuviin lisämenoihin ehdotetaan 1,8 miljoonan euron rahoitusta.

Eduskunta-, maakunta- ja europarlamenttivaalit

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit sekä maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyvät maakuntavaalit. Koska oikeusministeriön 2019 budjettiehdotus toimitettiin valtiovarainministeriölle toukokuussa 2018, siinä ei voitu ottaa huomioon kesäkuussa ilmoitettua maakuntavaalien siirtymistä kuluvalta vuodelta vuoden 2019 toukokuulle. Tarkoitus on, että maakuntavaaleihin tarvittavat määrärahat otetaan budjettiesitykseen hallituksen budjettiriihessä. Eduskuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin on varattu 31 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290, osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet), osastopäällikkö, ylijohtaja Arto Kujala, puh. 02951 50408  (Rikosseuraamuslaitos ja syyttäjät)

Oikeusministeriön 15.5.2018 ehdotukset hallinnonalan määrärahoiksi ja tuloiksi vuonna 2019 (pdf)

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseksi

Sivun alkuun