Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2020

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2019 12.37
Tiedote

Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalansa määrärahoiksi 951 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon, ehdotettu määrärahataso on 12 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.

Pääosin muutos johtuu hallitusohjelmassa päätetyistä pysyvistä 14 miljoonan euron lisämäärärahoista.

Syyttäjälaitokselle, tuomioistuimille, oikeusavulle ja Rikosseuraamuslaitokselle kohdistetaan yhteensä 5,2 miljoonan euron vuotuinen lisämääräraha. Tämä on tarpeen poliisin toiminnan laajentuessa, jotta koko rikosketjun toimintakyky säilyy ja rikosvastuun toteutuminen paranee. Lisäksi hallinnonalan resurssien turvaamiseksi osoitetaan oikeuslaitokselle ja Rikosseuraamuslaitokselle 1,7 miljoonan euron vuotuinen lisämääräraha.

Tuomioistuinvirasto käynnistää toimintansa vuonna 2020. Viraston tehtävänä on vastata tuomioistuinten toimintaedellytyksistä ja keskushallintotehtävistä. Uudelle virastolle osoitetaan 1,7 miljoonan euron lisärahoitus.

Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta ja näihin palveluihin ohjaamista parannetaan osoittamalla oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1,5 miljoonan euron lisämääräraha.

Turvapaikanhakijoiden oikeusavun vahvistamiseksi suunnataan julkiselle oikeusavulle ja yksityisille avustajille yhteensä 1,3 miljoonan euron lisärahoitus, josta on päätetty hallitusohjelmassa. Kaikkiaan lisäys turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan on hallintotuomioistuimissa ja oikeusavussa 2,2 miljoonaa euroa kuluvan vuoden tasoon verrattuna.

Väestön ikääntyminen kasvattaa yleisen edunvalvonnan tarvetta. Edunvalvontatoimistoihin palkataan 10 uutta henkilöä, mikä edellyttää 0,6 miljoonan euron lisäystä vuodessa.

Ulosotossa harmaan talouden torjunnan 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta jatketaan vuodesta 2020 lukien.

Lainvalmistelussa vahvistetaan vaikutusarviointia keskittämällä arviointien tekeminen oikeusministeriöön. Kyseessä on kaikille ministeriöille tarjottava palvelu, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea lainvalmistelua. Lisärahoitus tähän on 0,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toimiston perustamista valmistellaan. Valtuutettu muun muassa edistäisi vanhusten asioita, välittää tietoa ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon aloitteilla, neuvoilla ja ohjeilla.

Valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori sijoitetaan oikeusministeriöön. Koordinaattorin johdolla käynnistetään hanke ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmistelemiseksi.

Hämeenlinnan uusi naisvankila ja Keravan avovankila sekä Jyväskylän avovankila- ja yhdyskuntaseuraamustoimistokampus otetaan käyttöön vuonna 2020. Hämeenlinnan satapaikkaisen vankilan tultua käyttöön Suomen vankiloissa ei enää ole ns. paljusellejä, joissa ei ole wc:tä.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Tapio Laamanen, puh. 0295 150 290
osastopäällikkö Johanna Suurpää, puh. 0295 150 534
osastopäällikkö Arto Kujala, puh. 0295 150 408
osastopäällikkö Antti Leinonen, puh. 0295 150 264 (antti.t.leinonen(at)om.fi)
Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Oikeusministeriön ehdotus 2020 talousarvioksi (pdf) 

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseksi

Sivun alkuun