Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018

Oikeusministeriö
19.9.2017 11.37
Tiedote

Hallitus esittää oikeusministeriön hallinnonalalle 941 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2018. Määrärahataso on noin 13 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna, kun ei oteta huomioon vuosittain vaihtelevia vaalimenoja.

Vähennys johtuu muun muassa sovituista säästöistä ja ict-hankkeiden lisärahoituksen vähenemisestä.

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja sen päivitysten pohjalta. Ohjelman toimenpiteillä muun muassa huolehditaan kansalaisten oikeusturvasta ja mahdollistetaan oikeudenhoidon keskittyminen ydintehtäviinsä.

Määrärahoista tuomioistuinten ja oikeusavun osuus on 44 %, rangaistusten täytäntöönpanon 23 %, ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan 11 %, syyttäjien 5 % ja muiden menojen 17 %.  

Rikosseuraamuslaitokselle lisärahoitusta ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa

Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon esitetään kehyspäätöksen mukaisesti 5,1 miljoonan euron tasomuutosta kuluvaan vuoteen verrattuna.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa esitetään 378 000 euron lisärahoitusta. Vankilaradikalisoitumisen ehkäisytoimintaa on tarkoitus laajentaa. Rahoituksella saadaan vakinaistettua Vantaan vankilassa toteutettu kokeilu väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Terrorististen rikosten torjuntaan ja rikosvastuun toteuttamiseen esitetään syyttäjälaitokselle 400 000 euron lisämäärärahaa. Tällä mm. lisätään syyttäjien koulutusta terrorismirikosten hoitamiseen.

Lisärahoitusta esitetään myös lainvalmistelun resursseihin, tietosuojavaltuutetun toimistolle sekä saamelaiskäräjien toiminnan turvaamiseksi.

Useita rakenneuudistuksia käynnissä

Käräjäoikeuksien määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 27 käräjäoikeudesta 20 käräjäoikeuteen. Uudistus tulisi voimaan viimeistään vuoden 2019 alusta. Uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää tuomareiden osaamista aiempaa monipuolisemmin.

Turvapaikkavalitusten ruuhkan purkamiseksi hallitus esittää  tuomioistuimille 2,5 miljoonan euron määrärahalisäystä.  

Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi vuoden 2018 aikana. Ulosottotoimen rakenneuudistusta jatketaan. Tarkoituksena on organisoida ulosottolaitos yhdeksi virastoksi vuoden 2019 alusta.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin

Ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseksi hallitus valmistelee toimenpidepaketin, jossa arvioidaan lainsäädännön muutostarpeita, esimerkiksi positiivisen luottorekisterin perustamista, pikaluottojen sääntelyä ja yrittäjän uutta mahdollisuutta.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät siirtyvät aluehallintovirastoilta ja kunnilta valtion vastuulle vuonna 2019. Oikeusaputoimistot tuottaisivat jatkossa talous- ja velkaneuvontapalvelut. Talous- ja velkaneuvonnan siirron valmisteluun ehdotetaan 4 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Digitalisointihankkeilla haetaan tehokkuutta

Oikeusministeriön hallinnonalalla on käynnissä kuusi isoa ict-hanketta, joilla pyritään tehostamaan toimintaa tuomioistuimissa, syyttäjälaitoksessa, ulosotossa,  Rikosseuraamuslaitoksessa ja Oikeusrekisterikeskuksessa. Tietojärjestelmien kehittäminen liittyy olennaisesti myös käynnissä oleviin rakenneuudistuksiin. Kyseessä on toimintatapojen muutos.

Lisätietoja: talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290, osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet), osastopäällikkö Arto Kujala, puh. 02951 50408 (Rikosseuraamuslaitos ja syyttäjät), tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, puh. 02951 50315 (ict-hankkeet)

Hallituksen esitys valtion vuoden 2018 talousarvioksi

Sivun alkuun