Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisaloitelaki täyttää vuoden - Kansalaisaloitteita vireillä useita kymmeniä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2013 8.00
Tiedote -

Maaliskuun 2012 alusta voimaantulleen kansalaisaloitelain mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Vuosi lain voimaantulon jälkeen näyttää siltä, että kansalaiset haluavat käyttää tätä mahdollisuutta.

Oikeusministeriön ylläpitämässä sähköisessä Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa kerätään parhaillaan kannatusilmoituksia 38 aloitteelle.

Palvelu on ollut käytössä kolme kuukautta. Kävijöitä sivuilla on päivittäin 7 000 - 10 000, ja palvelun kautta on sähköisesti tehty jo yli 100 000 kannatusilmoitusta. Kaikkiaan palvelussa on tähän mennessä ollut vireillä 48 aloitetta. Uusia aloitteita käynnistetään muutama viikossa.

Oikeusministeriön verkkopalvelu on maksuton, esteetön ja turvallinen käyttää. Palvelu toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. Kannatusilmoituksia voi kerätä myös sellaisiin aloitteisiin, joiden allekirjoituksia kerätään myös muissa verkkopalveluissa ja paperilomakkeella.

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

Aloitteen kannatusilmoitukset on saatava kokoon kuuden kuukauden kuluessa. Niitä voi kerätä sekä paperilla että sähköisesti tietoverkossa. Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä oikeusministeriön vahvistamaa lomakepohjaa.

Verkossa tehtävä aloite ja sen kannatusilmoitusten keräys edellyttävät aina niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistamista, esimerkiksi pankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilivarmenteen käyttöä.

Tähän mennessä yksi aloite on saavuttanut vaaditun kannattajatavoitteen ja menossa eduskunnan käsiteltäväksi. Sen kannatusilmoitukset kerättiin valtaosin paperilla.

Kuntalaisaloitteille avautuu verkkopalvelu keväällä

Kansalaisaloitepalvelu on osa Otakantaa.fi -osallistumisympäristöä, jonka tarkoituksena on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Otakantaa.fi tarjoaa verkko-osallistumisen työkaluja entistä laajempien ryhmien käyttöön. Kunnat, järjestöt ja yksittäiset kansalaiset voivat tuoda hankkeitaan esille ja keskusteltavaksi Otakantaa.fi:hin. Palvelussa voi myös tehdä gallup-tyyppisiä kyselyjä valitsemilleen kohderyhmille. Jatkossa palveluun tulee vielä uusia toimintoja.

Kevään aikana oikeusministeriö avaa verkkopalvelun kuntalaisaloitteiden tekemiseen. Kuluvan vuoden loppupuolella Otakantaa.fi:ssä on tarkoitus avata lausuntopalvelu, jonka avulla viranomaiset voivat koota lausunnot valmisteilla olevista hankkeistaan.

Otakantaa.fi on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) -ohjelmaa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, puh. 02951 50454,
projektipäällikkö Laura Nurminen, puh. 02951 50462
[email protected],

www.kansalaisaloite.fi

www.otakantaa.fi
- Katso myös uudet opastusvideot

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun