Hoppa till innehåll
Media

Lagen om medborgarinitiativ fyller ett år - Tiotals medborgarinitiativ har redan väckts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2013 8.00
Pressmeddelande -

Enligt lagen om medborgarinitiativ, som trädde i kraft i början av mars 2012, har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Ett år efter lagens ikraftträdande verkar medborgarna gärna utnyttja denna möjlighet.

Som bäst pågår insamlingen av stödförklaringar för 38 initiativ i justitieministeriets elektroniska nättjänst Medborgarinitiativ.fi.

Tjänsten har varit i bruk i tre månader. Webbplatsen har dagligen 7 000-10 000 besökare, och över 100 000 stödförklaringar har redan lämnats in via tjänsten. Hittills har sammanlagt 48 initiativ skapats i tjänsten. Ett par nya initiativ väcks varje vecka.

Justitieministeriets nättjänst är avgiftsfri, tillgänglig och trygg, och den kan användas både på finska och på svenska. Stödförklaringar kan samlas in även för sådana initiativ vars insamling pågår i andra webbtjänster eller på pappersblankett.

Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla en ändring eller upphävande av en gällande lag.

Stödförklaringarna för ett initiativ ska samlas in inom sex månader. De kan samlas in både på papper och på elektronisk väg i ett datanät. En särskild blankett som justitieministeriet har fastställtska användas när stödförklaringar samlas in i pappersform.

För framläggande av initiativ och insamling av stödförklaringar via nätet förutsätts alltid en s.k. stark autentisering, till exempel med nätbankskoder eller teleoperatörernas mobilcertifikat.

Hittills har ett initiativ fått det krävda antalet stödförklaringar och ska behandlas av riksdagen. Största delen av dessa stödförklaringar samlades in på papper.

Webbtjänst för invånarinitiativ öppnas i vår

Tjänsten för medborgarinitiativ är en del av plattformen Dinasikt.fi som syftar till att öka medborgarnas möjligheter att delta samt att främja växelverkan mellan olika instanser i det samhälleliga beslutsfattandet.

Dinasikt.fi erbjuder allt bredare grupper verktyg för webbdeltagande. Kommuner, organisationer och enskilda medborgare kan föra fram och ta upp till diskussion sina projekt i Dinasikt.fi. Det är också möjligt att göra gallupenkäter bland vissa målgrupper i tjänsten. I fortsättningen kommer tjänsten att innehålla ännu fler funktioner.

Under vårens lopp öppnar justitieministeriet en webbtjänst där kommuninvånare kan lägga fram invånarinitiativ. I slutet av året ska Dinasikt.fi även innehålla en tjänst där myndigheter kan sammanställa utlåtanden över deras pågående projekt.

Dinasikt.fi ingår i programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) som samordnas av finansministeriet.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 02951 50454, och
projektchef Laura Nurminen, tfn 02951 50462,
e-post: fö[email protected]

www.medborgarinitiativ.fi

www.dinasikt.fi
Se också de nya filmerna om tjänsten (på finska)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen