Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osakeyhtiölain kehittämistä koskeva arviomuistio lausunnolle

18.5.2016 9.44
Uutinen

Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle muistion, jossa arvioidaan osakeyhtiölain toimivuutta ja muutostarvetta. Virkatyönä tehty muistio on taustoitusta mahdollisten lainvalmisteluhankkeiden aloittamiselle.

Osakeyhtiölaki on ollut voimassa lähes kymmenen vuotta ja sitä on muutettu useita kertoja lähinnä uudemman EU-sääntelyn voimaansaattamiseksi. Lakia pidetään yleisesti ottaen hyvin toimivana.

Yhtiöiden toimintaympäristö ja muu yhteiskunta ovat muuttuneet olennaisesti mm. digitalisoinnin etenemisen, itsetyöllistämisen ja muiden nano-, mikro- ja pk-yritystoiminnan tarpeiden samoin kuin yritystoiminnan ja yritysrahoituksen kansainvälistymisen myötä.

Myös yhtiölainsäädännöllä on merkitystä yritysten sijoittautumiselle ja sijoittajille kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sen on siksi oltava jatkuvasti hyvää kansainvälistä tasoa. Osakeyhtiölain kehittäminen on lisäksi sovitettava yhteen vireillä ja tulossa olevien muiden kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden kanssa.

Oikeusministeriö selvitti osakeyhtiölain toimivuutta, vaikutuksia ja kehittämistarpeita viime syksynä avoimessa verkkokeskustelussa. Saatu palaute on otettu arviomuistiossa huomioon.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, puh. 02951 50558, sähköposti: [email protected]

Arviomuistio

Tietoa hankkeesta

Sivun alkuun