Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om ändringsbehoven i aktiebolagslagen på remiss

Utgivningsdatum 18.5.2016 9.44
Nyhet

Justitieministeriet har skickat en bedömningspromemoria om hur väl aktiebolagslagen fungerar och hur den borde utvecklas ut på remiss. Bedömningspromemorian utarbetades som tjänsteuppdrag, och den ska fungera som underlag för eventuella lagstiftningsåtgärder.

Aktiebolagslagen har varit i kraft i nästan tio år och den har ändrats flera gånger, främst för att genomföra nyare EU-reglering. Lagen anses i allmänhet fungera bra.

Företagens verksamhetsmiljö och samhället har dock ändrats betydligt bland annat till följd av digitaliseringsutvecklingen, de nya behoven som gäller självsysselsättning, annan nano- och mikroföretagsverksamhet och små och medelstora företags verksamhet samt internationaliseringen av företagens verksamhet och finansiering. 

Bolagslagstiftningen är av betydelse när det gäller såväl företagens etablering som investerarna på den globala marknaden. Därför måste det ses till att vår bolagslagstiftning hålls på en god internationell nivå. Utvecklingen av aktiebolagslagen ska dessutom samordnas med andra pågående eller planerade nationella och internationella projekt.

I höstas ordnade justitieministeriet en öppen webbdiskussion för att utreda hur aktiebolagslagen fungerar, vilka verkningar den har och vilka behov av ändringar det finns. Webbdiskussionen har beaktats i beredningen av bedömningspromemorian. 

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558, e-post: [email protected]

Bedömningspromemorian (på finska)

Mer om projektet

Tillbaka till toppen